Lukudiplomi

Läsdiplom

Reading diploma

ДИПЛОМ ЧИТАТЕЛЯ

Lukudiplomin tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukemaan ja nauttimaan hyvistä kirjoista. Diplomin saa lukemalla tietyltä kirjalistalta vaaditun määrän kirjoja ja tekemällä niihin liittyvät tehtävät. Kirjalistat ja ohjeistus löytyvät verkosta http://lukudiplomi.fi. Ne päivitetään kirjastoissa vuosittain kesän aikana.

Tarjolla on erilaisia listoja lukijan ikäkauden ja mielenkiinnon mukaan. Kunkin kirjan lukemiseen liittyy pieni kirjallinen tehtävä. Tehtävävaihtoehtoihin voi tutustua täällä. Kuka tahansa voi suorittaa lukudiplomin. Useimmiten se tehdään koulussa tai päiväkodissa, mutta sen voi suorittaa myös itsenäisesti.

Varsinainen lukudiplomi on suunnattu kouluikäisille. Varhaiskasvattajien, vanhempien ja lasten käyttöön on Satudiplomi.

Kirjalistat päivitetään vuosittain kesän aikana. Ne, joilla diplomin suorittaminen on jäänyt kesken edellisenä lukuvuonna, voivat itse valita, jatkavatko he diplomin suorittamista vanhan vai uuden kirjalistan mukaan.

Lukudiplomin suorittamiseen voi innostaa käyttämällä Oheisaineistoa-osiosta löytyvää markkinointiaineistoa, esimerkiksi julisteita.

Ohjeita koululaisille ja opettajille

Lukudiplomi suoritetaan yleensä koulussa opettajan johdolla. Kirjastosta saa apua esimerkiksi kirjojen etsimisessä ja varaamisessa. Kannattaa valita mieluiten omalle luokka-asteelle suunnattu kirjalista. Kunkin diplomin kirjamäärän ja muut lukusäännöt voi tarkistaa täältä. Opettaja voi harkintansa mukaan soveltaa vaatimuksia.

Bonusdiplomi on tarkoitettu niille, jotka ovat jo suorittaneet lukudiplomin ja haluavat lisää lukuhaastetta. Bonusdiplomin saa lukemalla samalta kirjalistalta saman määrän eri kirjoja.

Kaupunkien välillä voi olla erilaisia käytäntöjä mm. sen suhteen, milloin diplomi jaetaan. Lisätietoja saa opettajalta ja kirjastosta.

Vantaa

Lukudiplomikirjat tulee lukea ja tehtävät suorittaa huhtikuun loppuun mennessä. Opettaja valitsee itse tehtävät ja tavan, jolla seuraa oppilaan lukudiplomisuoritusta. Opettaja saa käyttää omaa harkintaa diplomiin asetettujen kirjamäärien kanssa. Lukudiplomipohjat saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: lotte.koivulainen(at)vantaa.fi. Koulussa joko opettaja tai koulusihteeri printtaa lukudiplomit. Koulu valitsee itse tavan. Rehtorin allekirjoittamat lukudiplomit jaetaan oppilaille koulun kevätjuhlassa.

Helsinki

Kirjat tulee lukea ja tehtävät suorittaa huhtikuun loppuun mennessä. Opettaja valitsee itse tehtävät ja tavan, jolla seuraa suoritusta. Omaa harkintaa saa käyttää myös diplomiin asetettujen kirjamäärien kanssa. Lista suorittajista toimitetaan koulun kansliaan, ja rehtori allekirjoittaa oppilaille diplomit, jotka jaetaan kevätjuhlassa. Opettaja voi jakaa diplomit oppilailleen myös omassa luokassa. Diplomikohtainen suorittajien määrä toimitetaan kaupunginkirjaston kehittämistoimistoon. Vaihtoehtona on kouluille jatkossakin tarjolla myös valtakunnallinen Kunnari-diplomi
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/netlibris/kunnari.htm

Espoo

Espoon suomenkielinen perusopetus käyttää lukuvuonna 2015 – 2016 Kunnari-lukudiplomia. Ruotsinkielinen perusopetus käyttää tätä Lukudiplomia. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus käyttävät Satudiplomia.

Kauniainen

Tämän lukudiplomin käyttö on alkamassa luokilla 1-2, 3-4 ja 5-6 diplomit. Suoritusohjeita laaditaan, lisätietoja kouluista ja kirjastosta. Rinnalla käytetään Kunnari-lukudiplomia.

Yleistä

Lukudiplomin (alakoulu ja yläkoulu) voi suorittaa itsenäisesti poikkeustapauksissa. Tällöin lukudiplomin suorittava sopii lähikirjastonsa henkilökunnan kanssa, miten tehtävät suoritetaan. Suositeltavaa on suorittaa lukudiplomi koulutyön yhteydessä opettajan johdolla.

Toisen asteen lukudiplomi on muuttumassa, lukuvuonna 2015 – 2016 se ei ole käytettävissä.

Ohjeita Satudiplomin suorittajille

Satudiplomin tarkoituksena on innostaa lapsia, perheitä ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa yhteisiin lukutuokioihin. Suorittaminen alkaa tutustumalla kirjalistaan ja ottamalla yhteyttä lähikirjastoon. Luetuista kirjoista tehdään vapaamuotoinen koontilista. Ryhmät ja perheet saavat kirjastosta ryhmädiplomin, yksittäiset suorittajat saavat diplomin omalla nimellään.

Kirjaudu