KIRJALLISUUSDIPLOMI

PÄÄRNAIǨEEʹRJ

Päärnaiǩeeʹrj- äʹrttel ǩeeʹrj lij õõlǥtum jeärben peiʹvvpäiʹǩǩ da vueʹllškoouläkksaid päärnaid leʹbe jiõʹnne lookkâmnalla leʹbe päärnai jiiʹjjes lookkâmnalla. Liisti vuâđain päärna vueiʹtte spraavdâʹtted lookkâmdiploom. Diploom lij plaanum ooudâsviikkâd päärnai lookkâm silttummuš da älšmâʹtted päärnaid lookkâd jiõčč.

Sääʹmǩiõllsa päärnai lookkâmdiploom vuäǯǯ, ǥu lij lookkâmeeʹjj šiâtt lookkâm õhttseʹžže nellj (4) ǩeeʹrj leʹbe mainnâz leʹbe vaʹstteei ceâlaivuõđ. Päärnaiǩeeʹrj- äʹrttlest da spraavam tõid kollʼjeei tuâjaid.

Seeʹttin, mäʹhtt Inga Boorg jåårǥlõttum päärnaiǩeʹrjjseʹtt, peäggte pâi måttam. Ǩeʹrjjpõõrtâst vuäiʹt kõõččâd seeʹtt jeeʹres ǩiiʹrjid.

Ǥu päärnaž lij spraavam lookkâmdiploom, son vuäiʹt haaʹleʹmmen spraavad bonusdiploom looǥǥeeʹl kueʹhtt (2) ǩeeʹrj lââʹzz da tueʹjjeeʹl uvddum tuâjaid. Ǩč še: kirjasampo.fi/saame

siiskâž.

KAART DA SÄÄʹNN

KAART DA SÄÄʹNN

Aikio Annukka

Nijdd mottji kå'llšuåbrjen

Amery Heather

Vuosmuš tuhháát säännid

Borg Inga

Tu'rrvuei'vv dååma

Borg Inga

Tu'rrvuei'vv da kå'ddsä'pplee

Havukainen Aino

Temm da Semm peivvpääikest

Moshnikoff Satu

Äʹnn-Määʹrj mueʹrjjreiss

Moshnikoff Elina

Silbbseibb riemjj

Moshnikoff Satu

Õõmâs sijdd

Rasmussen Torkel

Milli da Bolfi reeppaid šee'llmen

Sanila-Aikio Tiina

Jääkk-njaal AABBÂS

Sanila-Koskinen Natalia

Kuuskaž

Satu Moshnikoff

Njuämmlaž njoikk

Vuolab Kerttu

Kolmm naʹzvaanaž