e-diplom

För dagar då man inte kommer åt böckerna i bibliotekens hyllor, eller då man gör resor till andra länder och riktiga böcker är för tunga att bära, har biblioteket i april 2020 skapat en möjlighet att avlägga ett E-DIPLOM.

Det innebär och erbjuder, liksom de vanliga läsdiplomen, böcker men i form av e-böcker. Dessa är precis som läsdiplomen indelade i kategorier, men enligt plattform och även ålder och de har ett aningen snävare utbud än böckerna inom läsdiplomen. Det finns ändå olika böcker och olika barn med olika ålder har försökts ta i beaktande.

Kategorin e-diplom får användas hur som helst. Men om du önskar avlägga e-diplomet ska du ha åtta böcker lästa och gärna en ordkonstuppgift gjord. Mer allmänna ordkonstuppgifter hittas också under Material, uppe till höger.

Plattformerna för de svenskspråkiga e-böckerna är:

EBBAN - ett bibliotek på nätet som alla svenskspråkiga skolor i Finland undantagsvis kommer in på under hela våren/sommaren 2020.

POLYGLUTT FÖRSKOLA och POLYGLUTT SKOLA - en applikation (ena för daghem, andra för skolan).

E-BIBILIOTEKET BIBLIO - Helmets egna svenskspråkiga e-bibliotek på nätet dit du loggar in med ditt lånekort och din pin-kod.

Utöver detta finner ni ordkonstuppgifter under ORDKONST OCH BÖCKER: FANTASY. Fantasy-världen öppnar upp för fantastiska möjligheter till ordkonst med hjälp av böckerna och även fackböcker. Det här fungerar såväl för yngre som för äldre. Tillsvidare är uppgifterna här anknutna till vissa böcker. Under MATERIAL hittar ni närmare instruktioner och också mer allmänna uppgifter. I fortsättningen hoppas vi kunna utvidga hela e-diplomet samt ordkonsten i anknytning till detta.


Inläsningstjänsten Polyglutt

Polyglutt är en inläsningstjänst för förskola och skola (bilderböcker och böcker för skolelever) i form av en applikation som enkelt och gratis kan laddas ner på mobiltelefonen eller tabletten/surfplattan. Man kommer inte åt applikation via Helmet, utan applikationen måste letas fram exempelvis i Google Play Butiken (vanligtvis förinstallerad på mobilen).

För tillfället kan alla fritt hemifrån logga in antingen med användarnamnet polyglutthemma eller polygluttskola och lösenordet 987654321. Då användes tjänsten som Gäst. Denna inläsningstjänst är tillgänglig gratis t o m 11.5.2020.Ebban för åk 1-6

Ebban hittas på www.ebban.fi och är framtill slutet av juli 2020 tillgängligt för alla svenska skolor.

Ebban för åk 7-9

Ebban hittas på www.ebban.fi och är framtill slutet av juli 2020 tillgängligt för alla svenska skolor.

Ordkonst och böcker: fantasy

Ordkonstens och fantasins värld är oändlig och man hittar den världen genom böckerna också! Ta en titt. Fantasi har vi alla och fantasin försvinner aldrig trots att vi tas bort ur våra sammanhang - förskolan, skolan, våra regelbundna hobbyn - du hittar vägen till böcker, fantasins värld ändå. Därmed också till ordkonsten.

Kolla dessa böcker och hur vägen dit ser ut. Går du vilse gör det ingenting. I fantasins värld finns inget vilse, ingen rätt eller fel väg, du hittar alltid hem till den värld du skapat.

KLICKA på den bok vars uppgift du önskar göra för att kliva in i Fantasy-världen och ordkonstens magi - där öppnar sig uppgiften och mycket mer!e-böcker i Helmet