1-2 luohkát

Dát lohkandiploma lea oaivvilduvvon 1.-2. luohkkálaččaide

Don oaččut lohkandiploma, go leat lohkan guhtta (6) girjji dán listtus. Dáin guđa girjjiin ferte unnimusat okta (1) girji leat guđetge girjejoavkkus (Govvagirjjit, Mánáidgirjjit, Diehtogirjjit).

Jus girjjis gávdno jietnagirji dahje e-girji, don sáhtát maid dan lohkat dahje guldalit.

Veahki sáhtát jearrat oahpaheaddjis dahje girjerádjobargiin.

Go leat čađahan lohkandiploma, de sáhtát lassin vel bonusdiploma čađahit.

Bonusdiploma oaččut go logat njeallje (4) girjji lasi.


Govvagirjjit

Mánáid govvagirjjit.

Mánáidgirjjit

Ovtaskuvlla ja 1.-2. luohkáid lohkangirjjit.

Diehtogirjjit

1.-2. luohkká diehtogirjjit.