TEâTTǨEEʹRJ

Tän äʹrttlest vuäiʹt vaʹlljeed lookkâmdiploom väʹrdd teâttǩiiʹrjid da vaʹstteed tõid kollʼjeeʹjid tuâjaid. Teâttǩeʹrjj- liistâst liâ ǩeeʹrj vueʹllškooul- da pââʹjjškooulniiʹǩǩi väʹrdd.


PÄÄRNAI DA NUÕRI TEâttǨEEʹRJ