NUÕRIǨEEʼRJ

Tät lookkâmdiploom lij õõlǥtum jeärben 7.- 9. klaassi mättʼtõõttjid. Diploom vuäǯǯ ǥu looǥǥak koumm (3) ǩeʹrjjed da spraavak tõid kõʹlljeei tuâjaid. Vaʹlljed ǩiiʹrjid täʹst da Meermainnâz- liistâst.

Ǥu ǩeeʹrjest lij rajjum jiõnnǩeʹrjj, vuäitak kuvddled še tõn. Vuäitak lookkâd ǩeeʹrj mõõnn täättas ǩiõlin. Vieʹǩǩ vuäitak kõõččâd jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ uʹčteeʹlest leʹbe ǩeʹrjjpõõrtâst.

Ǥu leäk spraavam lookkâmdiploom, vuäitak haaʹleʹmmen spraavad še bonusdiploom. Bonusdiploom vuäǯǯak ǥu looǥǥak lââʹzzen kueʹhtt (2) ǩeeʹrj. Bonus väʹrdd vuäitak vaʹlljeed lookkâm tiõd ǩiiʹrjid še liist oolǥpeäʹlnn ohjjeei / uʹčteeʹl vuäppsi mieʹldd.


NUÕRIǨEEʼRJ