5-6 Luohkát

Dát lohkandiploma lea oaivvilduvvon 5.-6. luohkkálaččaide.

Don oaččut lohkandiploma, go leat lohkan guhtta (6) girjji dán listtus. Dáin guđa girjjiin ferte unnimusat guokte (2) girjji leat goabbáge girjejoavkkus (Mánáidgirjjit, Diehtogirjjit). Lohkamušat ja máidnasat listtus maid sáhtát válljet girjjiid lohkandiploma čađaheapmái.

Jus girjjis gávdno jietnagirji dahje e-girji, don sáhtát maid dan lohkat dahje guldalit.

Veahki sáhtát jearrat oahpaheaddjis dahje girjerádjobargiin.

Go leat čađahan lohkandiploma, de sáhtát lassin vel bonusdiploma čađahit.

Bonusdiploma oaččut go logat vel njeallje (4) girjji lasi.


Nuoraidgirjjit

5.-6. luohkká fikšuvdna, lohkangirjjit, raidogovat

Diehtogirjjit

5.-6. luohkká diehtogirjjit