Suorittajille

Lukudiplomin tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukemaan ja nauttimaan hyvistä kirjoista. Diplomin saa lukemalla tai kuuntelemalla tietyltä kirjalistalta vaaditun määrän kirjoja ja tekemällä niihin liittyvät tehtävät. Osa diplomikirjoista löytyy myös Celia-äänikirjoina. Lisätietoa Celiasta löydät täältä:
http://www.helmet.fi/fi-FI/Lapset/Kirjavinkit/Celian_aanikirjat_lukemisen_tukena(167170)

Kirjalistat ja ohjeistus löytyvät verkosta http://lukudiplomi.fi. Ne päivitetään kirjastoissa vuosittain kesän aikana.

Tarjolla on erilaisia listoja lukijan ikäkauden ja mielenkiinnon mukaan. Kunkin kirjan lukemiseen liittyy pieni kirjallinen tehtävä. Tehtävävaihtoehtoihin voi tutustua Oheisaineistoja-osiossa. Kuka tahansa voi suorittaa lukudiplomin. Useimmiten se tehdään koulussa tai päiväkodissa, mutta sen voi suorittaa myös itsenäisesti.

Varsinainen lukudiplomi on suunnattu kouluikäisille. Varhaiskasvattajien, vanhempien ja lasten käyttöön on Satudiplomi.

Kirjalistat päivitetään vuosittain kesän aikana. Ne, joilla diplomin suorittaminen on jäänyt kesken edellisenä lukuvuonna, voivat itse valita, jatkavatko he diplomin suorittamista vanhan vai uuden kirjalistan mukaan.

Ohjeita koululaisille ja opettajille

Lukudiplomi suoritetaan yleensä koulussa opettajan johdolla. Kirjastosta saa apua esimerkiksi kirjojen etsimisessä ja varaamisessa. Kannattaa valita mieluiten omalle luokka-asteelle suunnattu kirjalista. Jokaisen kirjalistan alussa annetaan tarkempia ohjeita diplomin suorittajalle.

Lukudiplomikirjat tulee lukea ja tehtävät suorittaa huhtikuun loppuun mennessä. Opettaja valitsee itse tehtävät ja tavan, jolla seuraa oppilaan lukudiplomisuoritusta. Opettaja saa käyttää omaa harkintaa diplomiin asetettujen kirjamäärien kanssa. Tärkeintä lukudiplomissa on oppilaan lukuinto!

Bonusdiplomi on tarkoitettu niille, jotka ovat jo suorittaneet lukudiplomin ja haluavat lisää lukuhaastetta. Bonusdiplomin saa lukemalla samalta kirjalistalta saman määrän eri kirjoja.

Lukudiplomipohjat löytyvät sivuston kohdasta Oheisaineistoja. Kaupunkikohtaiset ohjeet löytyvät alta.

Kaupunkikohtaisia ohjeita

Vantaa

Koulussa joko opettaja tai koulusihteeri printtaa lukudiplomit. Koulu valitsee itse tavan. Rehtorin allekirjoittamat lukudiplomit jaetaan oppilaille koulun kevätjuhlassa. Lukudiplomipohjat löytyvät sivuston kohdasta Oheisaineistoja.

Helsinki

Koulussa joko opettaja tai koulusihteeri printtaa lukudiplomit ja rehtori tai muu koulun edustaja allekirjoittaa lukudiplomit. Lukudiplomit jaetaan oppilaille esimerkiksi koulun kevätjuhlassa. Lukudiplomipohjat löytyvät sivuston kohdasta Oheisaineistoja.

Espoo

Koulussa joko opettaja tai koulusihteeri printtaa lukudiplomit. Koulu valitsee itse tavan. Rehtorin allekirjoittamat lukudiplomit jaetaan oppilaille koulun kevätjuhlassa. Lukudiplomipohjat löytyvät sivuston kohdasta Oheisaineistoja.

Kauniainen

Koulussa opettaja printtaa lukudiplomit. Rehtori tai muu koulun edustaja allekirjoittaa ne. Lukudiplomit jaetaan oppilaille esimerkiksi koulun kevätjuhlassa. Lukudiplomipohjat löytyvät sivuston kohdasta Oheisaineistoja.

Yleistä

Lukudiplomin (alakoulu ja yläkoulu) voi suorittaa itsenäisesti poikkeustapauksissa. Tällöin lukudiplomin suorittava sopii lähikirjastonsa henkilökunnan kanssa, miten tehtävät suoritetaan. Suositeltavaa on suorittaa lukudiplomi koulutyön yhteydessä opettajan johdolla.

Ohjeita Satudiplomin suorittajille

Satudiplomin tarkoituksena on innostaa lapsia, perheitä ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa yhteisiin lukutuokioihin. Suorittaminen alkaa tutustumalla kirjalistaan ja ottamalla yhteyttä lähikirjastoon. Luetuista kirjoista tehdään vapaamuotoinen koontilista. Ryhmät ja perheet saavat kirjastosta ryhmädiplomin, yksittäiset suorittajat saavat diplomin omalla nimellään.