Opastajia tapaamassa

Viime viikon torstaina tapasimme HelMet-kirjastojen opastustyötä tekevien kesken Sellon kirjastossa. Pedatiimistämme paikalla olivat lisäkseni myös Heli ja Liisa.

Opastajatapaamiset ovat koulutustilaisuuksia, joissa eri kirjastojen ns. asiakasopastustyötä tekevät tapaavat ja vaihtavat ajatuksia ja ideoita. Tapaamisissa on keskusteltu erilaisista tavoista opastaa ja tutustuttaa ihmisiä käyttämään tietokoneita, internetin palveluita tai erilaisia mobiililaitteita. Opastamisen ja opastajatapaamisten sisältöjen painotus on yleensä ollut aikuisväestössä, mutta toisinaan on sivuttu myös muita kohderyhmiä ja sisältöjä. Nyt mukana oli myös kouluyhteistyönäkökulma. Tämänkertaisen opastajatapaamisen kantava ajatus oli kuitenkin se, että jokainen kaupunki (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen) julkistaa uudet toimintalinjauksensa.

Vantaan osalta kerroimme Liisan kanssa, että olemme toistaiseksi keskittyneet enimmäkseen kouluyhteistyöasioihin, niihin perehtymiseen ja niiden syventämiseen (mm. OPS2016). Aikuisille suunnattua pedagogista toimintaa (=opastusta) ollaan vasta järjestelemässä uudelleen eikä uusia palvelutuotteita tai malleja ole vielä käytössä. Tämän kevään aikana meidän on kuitenkin etsittävä ratkaisuja myös aikuisille opastettavien sisältöjen ja järjestöyhteistyötoiminnan suhteen, joihin opastajatapaaminen antoikin hieman kehitysideoita.

Sellon opastajatapaamisen päätteeksi keskusteltiin yhdessä siitä, mikä HelMet-opastajaryhmän tavoite ja tarkoitus on. Olemme jo jonkin aikaa keskustelleet ryhmän jäsenten kesken siitä, että opastustoiminnan eteen yhdessä tehtävän työn suuntaa on tarkennettava, koska opastamisen luonne ei enää ole yhtenäinen. Tilanne on muuttunut sekä kaupungeittain että alueittain kaupunkien sisällä. Sovittiin, että keskitymme jatkossa yhteisen näkyvyyden edistämiseen esimerkiksi HelMet-sivuston opastusosiossa (tällä hetkellä nimellä Opastukset).

Tapaamisessa keskusteltiin myös opastusten nimeämisestä HelMetissä (sekä opastusten näkyvyydestä muutenkin). Nimiehdotuksia kyseltiin myös asiakkailta HelMetissä. Annetuista vaihtoehdoista eniten äänestettiin E-opastusta ja toiseksi eniten Mediaohjausta. Useissa avoimissa nimiehdotuksissa esiintyi jollain tavalla sana opastus. Nimeämisestä ei kuitenkaan tehty vielä mitään päätöksiä.

opastussanapilvi

Työryhmätyöskentelyn jatkosta emme sopineet sen tarkemmin, mutta jos olet kiinnostunut kirjoittamaan silloin tällöin jonkun pienen jutun omista tekemisistäsi, laita viestiä. Ideat voivat liittyä joko aikuisten opastamiseen, kouluyhteistyöhön, koodaamiseen, pajatoimintaan, sähköisiin palveluihin tai mihin tahansa uuteen tai vanhaan palveluun, jossa on mielestäsi jonkinlainen tulokulma oppiseen, yhdessä tekemiseen tai ihmisten auttamiseen.

/Lasse

PS. Ajatuksia juttuideoiksi HelMetin opastusosioon voit jättää myös kommentoimalla tätä kirjoitusta.