PÄÄRNAIǨEEʹRJ

Päärnaiǩeeʹrj- äʹrttel ǩeeʹrj lij õõlǥtum jeärben peiʹvvpäiʹǩǩ da vueʹllškoouläkksaid päärnaid leʹbe jiõʹnne lookkâmnalla leʹbe päärnai jiiʹjjes lookkâmnalla. Liisti vuâđain päärna vueiʹtte spraavdâʹtted lookkâmdiploom. Diploom lij plaanum ooudâsviikkâd päärnai lookkâm silttummuš da älšmâʹtted päärnaid lookkâd jiõčč.

Sääʹmǩiõllsa päärnai lookkâmdiploom vuäǯǯ, ǥu lij lookkâmeeʹjj šiâtt lookkâm õhttseʹžže nellj (4) ǩeeʹrj leʹbe mainnâz leʹbe vaʹstteei ceâlaivuõđ. Päärnaiǩeeʹrj- äʹrttlest da spraavam tõid kollʼjeei tuâjaid.

Seeʹttin, mäʹhtt Inga Boorg jåårǥlõttum päärnaiǩeʹrjjseʹtt, peäggte pâi måttam. Ǩeʹrjjpõõrtâst vuäiʹt kõõččâd seeʹtt jeeʹres ǩiiʹrjid.

Ǥu päärnaž lij spraavam lookkâmdiploom, son vuäiʹt haaʹleʹmmen spraavad bonusdiploom looǥǥeeʹl kueʹhtt (2) ǩeeʹrj lââʹzz da tueʹjjeeʹl uvddum tuâjaid. Ǩč še: kirjasampo.fi/saame


KAART DA SÄÄʹNN