Onnellisuudesta 1


Kukapa ei haluaisi olla onnellinen! Mutta mitä se onnellisuus oikeastaan on ja miten tulla onnellisemmaksi? Onnellisuuden tavoittelulle on olemassa aivan oma kirjallisuuden laji, nimittäin ns. self-help-kirjallisuus, johon tarjoan nyt pienen kurkistuksen. Olen poiminut neljän eri alaotsikon alle kirjoja, jotka tarkastelevat aihetta hieman eri näkökulmista.

Miksikö tämä aihe? Tällä viikolla vietetään kansainvälistä Aivoviikkoa ja 20.3. YK:n Onnellisuuden päivää.

Jos kuulut niihin, jotka kiertävät kaukaa kaikki itsekasvatukseen tähtäävät kirjat, suosittelen hypäämään viimeiseen osioon, jossa aihetta tarkastellaan hieman kriittisemmästä näkökulmasta.

 

Kohti parempaa

 

Saku Tuominen ja Annamari Heikkilä: Uskonko? (Otava)
Tämän pienikokoisen kirjan johtoajatus on Epiktetoksen lausahdus: ”Asiat eivät tee meitä onnettomiksi vaan tapamme suhtautua niihin”. Kirjan tarkoitus on herätellä lukija pohtimaan ja kyseenalaistamaan omia uskomuksiaan. Tuomisen ja Heikkilän mukaan uskomukset nimittäin vaikuttavat oikeastaan aivan kaikkeen: siihen miten näemme ja koemme ympäröivän maailman ja erityisesti siihen mitä teemme. Uskomusten voimin teemme asioita tietyllä tavalla tai sitten emme tee jotain jota oikeastaan haluaisimme. Uskomukset ovat syvään juurtuneita ajattelutapoja, joten niiden muuttaminen ei ole aivan helppoa, mutta Tuomisen ja Heikkilän mukaan kuitenkin mahdollista.

Uskonko

 

Minna Marsh: Mentaaliherätys! – opas henkiseen kuntoiluun (Gummerus)
Elätkö elämääsi ikään kuin automaatilla, edeten velvollisuudesta toiseen? Mentaalivalmentaja Minna Marshin mukaan tällaisesta ”arjen panttivankiudesta” kannattaa pyrkiä pois, koska jokainen päivä voi olla viimeinen. Elämässä kannattaa tehdä juuri nyt sitä mikä tekee onnelliseksi, eikä ”sitten kun”. Tässä kirjassa hän avaa stressin, paineensietokyvyn, tunteiden ja ajatusten vaikutuksia mielen toimintaan ja opastaa monenlaisten harjoitusten avulla treenaamaan mieltä niin, että muuttuminen on mahdollista.

Mentaaliherätys

Tutustu myös:

Maaret Tukiainen: Hyvän mielen taidot (PS-kustannus)
Ilkka Virolainen ja Harri Virolainen: Mielen voima hyvinvoinnissa (Basam Books, 2016-03-15)
Rick Hanson: Sisäsyntyinen onnellisuus – tyytyväisyyden, tyyneyden ja itseluottamuksen uusi neurotiede (Basam Books)
Mats Billmark ja Susan Billmark: Elä enemmän, stressaa vähemmän (WSOY)
Kati Reijonen: Lyhyt matka perille – meditaatiosta, elämästä ja rakkaudesta (Atena)
Camilla Tuominen: Enemmän pelotti jäädä kuin hypätä – tunnekuvakirja (Readme, 2016-03-15)
Brené Brown: Entistä vahvempana – vaikeuksien kautta voittoon (työnimi) (Basam Books, 2016-04-15)
Nora Rosendahl, Nelli Lähteenmäki, Aleksi Hoffman ja Jamie Oliver: Kirja sinusta – the book of YOU: kohti onnellisempaa ja terveellisempää elämää päivittäisten mikromuutosten avulla (Readme)

 

Mieli ja keho tasapainoon

 

Minna Martin: Hengitys virtaa – keho ja mieli tasapainoon (Kirjapaja)
Niinkin itsestään selvä asia kuin hengitys voi arjen kiireissä ja stressaavissa elämäntilanteissa joutua ahtaalle. Vapaasti virtaava hengitys voi kuitenkin olla avain onnellisempaan elämään. Tämän kirjan perustana on psykofyysinen hengitysterapia, jonka mukaan tasapainoinen hengitys on merkittävä voimavara sekä ihmisen fyysiselle että psyykkiselle hyvinvoinnille. Kirjassa tuodaan esiin niitä tekijöitä, jotka vaikeuttavat tai helpottavat hengittämistä. Harjoituksissa keskitytään rauhoittumiseen, hellittämiseen, itsemyötätuntoon ja omien rajojen löytämiseen.

Hengitys virtaa

Tutustu myös:

Kristin Neff: Myötätunto itseä kohtaan (Basam Books, 2016-04-17)
Ronnie Grandell: Itsemyötätunto (Tammi)
Sari Laine: Tunteen ja älyn liitto – miten saavutan kehon ja mielen tasapainon (Basam Books)
Sirpa Arvonen: Metsämieli – kehon ja mielen kuntosali (Metsäkustannus)
Jo Marchant: Hoida mielelläsi (Atena)

 

Hyvinvoivat aivot

 

Tiina Huttu ja Reidar Wasenius: Personal Brainer – treenaa aivosi vireiksi (WSOY)
Kuten kirjan nimikin kertoo, aivoja voi (ja pitäisi) treenata siinä missä fyysistä kuntoa. Kognitiiviset kykymme alkavat rapistua jo ennen keski-ikää, joka johtuu pääosin harjoituksen puutteesta. Innostavasti ja kannustavasti kirjoitettu kirja tarjoaa runsaasti tietoa aivoista ja niiden toimintaan vaikuttavista tekijöistä, sekä keinoja joilla voi muuttaa omia tottumuksiaan parempaan suuntaan. Kirjan viimeinen osio koostuu aivotreeniohjeista, jotka on jaoteltu neljään eri kategoriaan: uudistumisharjoituksiin, tiedonkäsittelyharjoituksiin, läsnäoloharjoituksiin ja priorisoimisharjoituksiin. Harjoituksista on räätälöity myös kahdelle esimerkkihenkilölle Ulla Uraohjukselle ja Eero Eläkeläiselle valmiit harjoitusohjelmat.

Personal brainer

Tutustu myös:

Raija Kivimetsä, Katja Keränen ja Marja Ruuti: Parasta aivoillesi – ohjeita aivojen hyvinvointiin (Otava, 2. uudistettu painos)
Suuri aivotreenikirja (Readme, julkaistu aiemmin nimellä Pidä aivosi kunnossa)
Rita Carter: Aivot – kuvitettu opas aivojen rakenteeseen, toimintaan ja häiriöihin (Readme, 2. painos)
Reijo A. Kauppila: Treenaa muistiasi – vinkkejä ja harjoituksia muistin tehostamiseen (PS-kustannus)

 

Jotain muuta kuin self-helpiä

 

Markku Ojanen: Kaikki on hyvin juuri nyt – 100 paradoksia onnesta (Minerva)
Onnellisuustutkija Ojanen tuo tässä teoksessa esiin sen, miten ristiriitainen asia onnellisuus – ja erityisesti sen tavoittelu – oikeastaan onkaan, vaikka se tuntuu olevan meidän länsimaalaisten ihmisten elämässä keskeinen tavoite. Kirja koostuu muutaman sivun pituisista luvuista, joissa Ojanen tarkastelee onnellisuutta psykologian ja filosofian kautta. Luvuissa pohditaan esimerkiksi sitä, miksi onnea ylipäätään tavoitellaan, mitä vikaa on positiivisessa ajattelussa, tuoko raha onnea ja mikä on onnellisen avioliiton salaisuus. Onnellisuusparadoksien lukeminen on mielenkiintoista ja saa kyseenalaistamaan monet self-help -oppaiden viljelemät käsitykset onnellisuudesta.

Kaikki on hyvin juuri nyt

 

Svend Brinkmann: Pysy lujana – elämä ilman self-helpiä (Tammi)
Nykyajalle on tyypillistä ainainen muutos ja siihen sopeutuminen. Paikallaan pysyminen on pahinta, mitä voi ajatella. Ihanteina nähdään joustavuus, muutosvalmius ja itsensä ja oman osaamisen jatkuva kehittäminen. Kaikkea pitäisi tehdä enemmän, paremmin ja kauemmin. Svend Brinkmann tarjoaa tässä kirjassa vaihtoehdon nykyisin vallalla olevalle kehittämiskulttuurille ja sitä ruokkivalle self-help-kirjallisuudelle. Hänen ohjeensa perustuu selväjärkiseen stoalaiseen filosofiaan, jossa korostuu realistinen suhtautuminen omiin kykyihin, oman ja läheisten kuolevaisuuden ymmärtäminen ja tunteiden hillitseminen. Voi kuulostaa synkältä, mutta tarkoitus on yksinkertaisesti oppia tulemaan toimeen itsensä kanssa ainaisen itsensä kehittämisen tai etsiskelyn sijaan. Ilahduttavaa on se, että yhtenä keskeisenä ohjeena Brinkmann suosittelee lukemaan romaaneja elämänhallintaoppaiden sijaan.

Pysy lujana

Tutustu myös:

Maaret Kallio: Lujasti lempeä (WSOY, 2016-03-25)
Vastapainoa nykypäivän elämäntaito-oppaiden tulvalle. Kirja on elämänajatteluopas, jonka avulla lukija saa kehyksiä omien pohdintojensa ja totuuksiensa löytämiseksi.

 

 


Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajatus aiheesta “Onnellisuudesta