Välkommen till HelMet-bibliotekens sida för läsdiplom!

2020-2021

Välj det diplom som passar dig bäst. Diplomen är planerade för läsare i olika ålder och på olika nivå.