Välkommen till HelMet-bibliotekens sida för läsdiplom!

2021-2022

Välj det diplom som passar dig bäst. Diplomen är planerade för läsare i olika ålder och på olika nivå.