Next Library 2017: mitä jäi mieleen

Konferenssi järjestettiin Aarhusin pääkirjastossa Dokk1:ssa. Kirjasto sijaitsee veden äärellä, mistä saattaa johtua sen laivaa muistuttava ulkomuoto (ovatko muutkin sitä mieltä?).

Paluu arkeen ja tutun työpöydän ääreen on tapahtunut ja on aika koota yhteen konferenssin anti. Next Library oli huikean hieno kokemus ja perinteisestä poikkeava konferenssi siinä mielessä, että luentojen sijaan suositaan työpajatyyppistä toimintaa. Joka päivä avauspuheenvuorojen jälkeen osallistujien valittavana oli kaksi puolentoista tunnin sessiota useista työpajavaihtoehdoista. Vaihtoehtoisesti saattoi mennä kuuntelemaan lyhyiden esitelmien sarjaa, joissa kirjastoammattilaiset eri puolilta maailmaa esittelivät hyviä käytäntöjään. Välillä valinta oli vaikeaa, mutta omalla kohdallani vaihtoehtojen joukosta nousi yleensä selkeästi kiinnostavin vaihtoehto. Pajat, joihin osallistuin, olivat teemoiltaan Smart Libraries, Listening to create, Connection trough collection ja Rethinking the digital library with user innovation. Lisäksi kävin kuuntelemassa esitelmiä.

Kuten jo aiemmassa blogipostauksessani mainitsin, konferenssissa kerta toisensa jälkeen esiin tullut teema oli kirjaston asema yhteisöllisyyden edistäjänä. Myös viestintään, markkinointiin ja asiakkaiden tottumusten ja tarpeiden selvittämiseen liittyvät asiat toistuivat keskusteluissa.

Visuaalinen ilme oli tanskalaisissa kirjastoissa tarkasti mietittyä hyllynpäätyopasteita myöten. Kuva Silkeborgista.
Silkeborgin luokkaopasteet.
Herningin hyllyopasteet.
Dokk1:n hyllynpääty.
Dokk1:n aakkoskyltti.

 

 

 

 

 

 

 

Toistuva kysymys konferenssissa oli, mitä kirjastojen tulisi tehdä kehittyäkseen ja tullakseen tiiviimmin osaksi yhteisöään? Konferenssissa puhunut Global Libraries Initiativen johtaja Deborah Jacobs on sitä mieltä, että kirjastojen pitää tehdä enemmän yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Connection through Collection -työpajassa taas puhuttiin kollektiivisesta älystä tarkoittaen sitä, että parhaat ideat syntyvät yhteisöissä yhteistyön kautta. Listening to create -työpajassa käsiteltiin sitä, kuinka asiakkaiden kuunteleminen ja tarpeiden kartoittaminen on tärkeää, jotta kirjaston toiminta olisi järkevää. Eräs kollega toi esiin Peter Macleodin ajatuksia herättävän mielipiteen, jonka mukaan kirjaston ei pidä päästää asiakkaita liian helpolla ja antaa mitään ratkaisuja valmiina, vaan vaatia asiakkaita keksimään ratkaisut itse. Lopputulema aiheesta on se, että kirjaston on kyettävä kommunikoimaan yhteisönsä kanssa ja pysähdyttävä miettimään, kuinka kysyä oikeat kysymykset saadakeseen selville oikeanlaiset toimintatavat. Kirjaston ei pidä ja tarvitse tehdä kaikkea itse alusta asti, vaan meidän kannattaa hyödyntää yhteistyökumppaniemme ja yhteisömme osaamista. On myös tärkeää ajoittain mitata, mikä on vaikutuksemme yhteisössä.

Ideointia Smart Libraries -työpajassa.

Moneen eri otteeseen konferenssissa puhuttiin siitä, että luulemme helposti tietävämme, mitkä ovat asiakkaiden tarpeet, mutta todellisuudessa ne voivat olla jotain aivan muuta kuin kuvittelemme. Lyhyen esitelmän pitänyt Kallion kirjaston Laura Norris muun muassa kertoi heidän kirjastossaan tehdystä tutkimuksesta, jossa kävi ilmi, että henkilökunnan luulot asiakastoiveista erosivat täysin asiakkailta kysytyistä toiveista. Omien kokemuksieni mukaan asiakkaiden mielipiteitä kysyttäessä heidän esiintuomansa tarpeet ja toiveet ovat usein hyvin vaatimattomia ja niitä rajoittavat heidän mielikuvansa kirjastosta. Listen to Create -työpajan parasta antia oli uudenlainen toiminta-ajatus: sen sijaan, että kysyisimme asiakkailta, mitä he haluavat kirjastolta, meidän kannattaisi kysyä, minkä ongelman he haluaisivat kirjaston auttavan heitä ratkaisemaan. Voisimme siis pyrkiä selvittämään nykyistä aktiivisemmin, millaisia ongelmia asiakkaat kohtaavat elämässään ja kuinka voisimme auttaa heitä niissä.

Ongelmalähtöisen, ratkaisukeskeisen lähestymistavan avulla kirjasto voisi tarjota konkreettista apua yhteisönsä asukkaiden elämään ja näin saavuttaa uusia käyttäjiä sekä nostaa profiiliaan yhteisössään. Eri kohderyhmien valitseminen ja heidän ongelmiensa ongelmien määrittäminen ei tietysti ole aivan pikku juttu, mikä on pienten resurssien puitteissa haasteellista. Meillä Vantaalla on kuitenkin jo hyviä tuloksia ongelmalähtöisestä ajattelusta e-hetkien osalta: asiakkaat, joilla on ongelmia tietotekniikan kanssa, ovat löytäneet avun e-hetkistä sekä Enter ry:n opastuksista ja hyödyntäneet niitä ahkerasti. Tapahtumatoiminta onkin ensimmäisenä mieleen tuleva kohde, jossa ongelmalähtöistä otetta voi helposti soveltaa, mutta olisi hyvä pohtia, miten sitä voisi hyödyntää muussakin toiminnassa.

Herningin kirjaston markkinoinnin vuosikello oli työhuoneessa esillä näkyvällä paikalla.

Toki nyt voi miettiä, miten vastata yhteisön tarpeisiin, kun se koostuu eri-ikäisistä ja erilaiset taustat, arvot ja tarpeet omaavista ihmisiä. Erilaiset kohderyhmät on syytä erottaa ja tunnistaa, jolloin voimme kohdennetusti tarjota heitä kiinnostavia ja heille hyödyllisiä palveluja. Tässä yhteydessä kirjaston olisi syytä miettiä enemmän myös markkinointiaan – asia, joka kirjastoissa valitettavasti jää usein hieman unohduksiin. Markkinointi on kuitenkin tärkeä osa toimintaa, jonka avulla kohderyhmät saadaan kiinnostumaan kirjastosta ja sitoutettua kirjaston asiakkaaksi. Kaikkia ei voi miellyttää kerralla, mutta kun tunnemme kohderyhmämme toiveet ja tarpeet, voimme muokata toimintaamme sen mukaan, mitä kohderyhmää kulloinkin ensisijaisesti tavoittelemme.

Kirjastonhoitaja – parempi kuin Google!

Jossain työpajoista olin pienryhmässä, jossa joku heitti ajatuksen, että ei ole kirjaston ei-käyttäjiä, vaan on potentiaalisia käyttäjiä. Mielestäni kyseinen ajattelutapa on oivallinen, koska se kannustaa miettimään keinoja, millä kirjaston ulkopuolella tallustavat ihmiset, joiden elämään kirjasto ei tällä hetkellä kuulu, saataisiin huomaamaan kirjaston palveluiden hienous. Parissakin työpajassa puhuimme siitä, että kirjaston tulisi aktiivisemmin jalkautua seiniemme ulkopuolelle tavoittaaksemme enemmän ihmisiä. Esimerkiksi monet tapahtumat sopivat aiheensa puolesta mainiosti kirjaston palveluiden esittelypaikoiksi, mutta osallistumista niihin ei juurikaan hyödynnetä markkinointikeinona. Myös näkyvyys digitaalisessa ympäristössä on tärkeää ja olisi hyvä muistaa, että verkossa ovat tällä hetkellä ehkä pahimmat kilpailijamme, mitä tulee esimerkiksi tiedonhakuun, viihteeseen, ajankäyttöön ja sosiaaliseen toimintaan.

Smart Libraries -aiheisessa työpajassa käsiteltiin sitä, kuinka tietotekniikkaa voi käyttää apuna asiakaspalvelun kehittämisessä. Harvardin yliopiston Jason Griffey esitteli Measure the Future -projektiaan, jossa on kehitetty lämpökameratunnistukseen perustuva teknologia asiakkaiden liikehdinnän seuraamiseen kirjastotilassa. Teknologian avulla voidaan seurata, mitä asiakkaat tekevät tilassa ja kuinka kauan he viipyvät missäkin paikassa. Näin voidaan mitata esimerkiksi eri palveluiden ja alueiden kiinnostavuutta asiakkaiden näkökulmasta. Griffey ryhmineen on kehittänyt työkalunsa käyttäen tavallisesta kaupasta saatavia tarvikkeita ja avoimen datan teknologiaa, joten heidän järjestelmänsä on kaikkien saatavilla. Jos kiinnostuit, kuinka se tehdään, lisätietoa löytyy sivustolta http://measurethefuture.net/

Alexandra instituutin Kaj Gronbaek taas esitteli pajassa älypuhelimen wifi-paikannuksen käytöstä asiakaskäyttäytymisen seuraamisessa. Seurattiin asiakkaita millä menetelmällä tahansa, molemmat puhujat korostivat sitä, että asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen on tärkeää ja yksittäisen asiakkaan jäljittäminen on tehtävä mahdottomaksi. Asiakkaille on myös kerrottava, jos paikannusmenetelmiä hyödynnetään kirjastossa. Asiakaskäyttäytymisen seuraaminen on erinomainen työkalu asiakaspalvelua ja tilaratkaisuja kehitettäessä ja sen käyttöönottoa kannattaa ehdottomasti harkita, koska nykyteknologialla se on suhteellisen yksinkertaista.

Philip Schmidt puhuu verkko-opiskelusta.

Keskiviikkona avauspuheenvuoron piti Philipp Schmidt, joka sanoi, että että kirjastoilla on loistomahdollisuus palvella niitä, jotka putoavat perinteisen koulujärjestelmän ulkopuolelle. Kirjastot ovat tilana joustavia ja niissä voi vapaasti kehittää vaihtoehtoisia opiskelumenetelmiä. Kirjasto ei arvostele oppijaa, joten täällä kukaan ei voi epäonnistua. Schmidt listasi luovan opiskelun osa-alueet, 4P:tä, jotka ovat projects (projektit), passion (into), peers (vertaistuki) ja play (leikki). Kirjastot voisivat Schmidtin mukaan hyödyntää mm. verkko-opiskelua mainiten khanacademy.org ja p2pu.org -sivustot. Kyseisillä sivustoilla kuka tahansa voi opiskella vapaasti ja maksutta. Suomessa sivujen englanninkielisyys hieman rajoittaa käyttöä, mutta englantia osaaville sivuilla on valtavasti hyödyllistä sisältöä.

Silkeborgin kirjaston konsolipelialue.
Silkeborgin kirjaston lehtialueen oleskelupaikka.
Yksi Herningin kirjaston oleskelualueista.

Vaikka konferenssissa ei tullut vastaan mitään aivan uutta ja mullistavaa, sain kotiinviemisinä paljon inspiraatiota ja vahvistusta ajatuksilleni siitä, kuinka kirjaston elinehto on aktiivinen kommunikaatio asiakkaiden ja ympäröivän yhteisön kanssa. Siihen liittyen viestintään ja markkinointiin on syytä kiinnittää enemmän huomiota. Tutustuin myös mahtaviin, idearikkaisiin kollegoihin eri puolilta maailmaa ja aion käydä tutkailemassa verkossa heidän kirjastojensa toimintatapoja. Oli mielenkiintoista huomata, että kirjastot eri puolilta maailmaa kamppailevat samojen haasteiden kanssa, joita erityisesti digitaalistuminen tuo mukanaan.

Ensi vuonna Next Library -konferenssi järjestetään Berliinissä. Jos vain tilaisuus tulee, suosittelen lämpimästi osallistumista! Kotiintuomisina on takuuvarmasti paljon inspiraatiota, uusia ideoita ja uudenlaisia ajattelutapoja!

Heidi Kuutti / Tikkurilan kirjasto

Tervehdys Tanskasta Next Library 2017 -konferenssista!

Next Library 2017 alkaa olla lopuillaan: meneillään on viimeinen päivä täällä Tanskan Aarhusissa. Sain matkaseuralaiseni Lassen kanssa varaslähdön kolmepäiväiseen konferenssiin jo sunnuntaina, kun kävimme vierailemassa Silkeborgin ja Herningin pääkirjastoissa. Kyseisten kahden kirjaston ja konferenssipaikkana toimivan Aarhusin Dokk1:n perusteella vaikuttaa siltä, että täällä uusissa kirjastoissa pääosassa ovat ennemminkin kokoontumis- ja työskentelytilat kuin kirjaston aineistot. Ylipäänsä täällä niinkään tärkeitä mittareita eivät ole lainaustilastot vaan kirjaston kävijämäärät. Sen lisäksi, että työskentely- ja oleilutilaa on runsaasti, merkillepantavaa on se, että tankalaisissa kirjastoissa pienimpiäkin yksityiskohtia on mietitty viihtyisyyden kannalta todella tarkasti. Sisustus on paitsi käytännöllistä, myös hauskaa ja rentoa sisältäen erilaisia wau-elementtejä. Silkeborgin kirjasto ei ollut asiakkaille auki vierailupäivänä, mutta Herningin ja Dokk1:n oleskelutilat ovat olleet täynnä ihmisiä, jotka työskentelevät, opiskelevat, pelailevat, leikkivät tai vain viettävät aikaa ystävien seurassa. Sen sijaan hyllyjen väleihin harva eksyy, mikä on selkeä ero Suomeen verrattuna.

Kuumaa kuumaa! Näyttely Silkeborgin aulassa.
Kameli tervehtii tulijoita Silkeborgin kirjastossa.
Silkeborgin lastenosaston viihtyisä lekottelunurkkaus.
Herningin lehtiosasto.
Herningin kirjaston katutasoa piristävät mehiläiskennomaiset näyttelyhyllyt.
Yksityiskohta Herningin lastenosastolta.
Dokk1:sta löytyy pelikoneita joka lähtöön.
Liukumäki Dokk1:n terassilla.
Kiipeilytelineitä Dokk1:n terassilla.

 

 

 

 

 

Dokk1:ssa hyllynpäädyistä löytyy automaatteja, jotka antavat kirjasuosituksia. Näppärää!

Konferenssi on ollut hyvin antoisa ja on ollut hienoa tavata innostuneita ja idearikkaita kollegoja eri puolilta maailmaa. Työpajoissa ja keskusteluissa on käynyt ilmi, että kirjastojen kohtaamat haasteet ovat hyvin samanlaisia joka puolella. On ollut hauska huomata, etta aiheet, joita olen miettinyt paljon omassa työssäni viime aikoina, ovat nousseet vahvasti esiin myos täällä. Konferenssin pääteema on ollut selkeästi kirjaston rooli yhteisöllisyyden vaalijana sekä yhteiskunnallisen osallistumisen innostajana. Kyseinen teema on toistunut luennosta ja työpajasta toiseen todella vahvasti. Olen myös tyytyväisenä pannut merkille, että viestinnän ja markkinoinnin tärkeys on noussut esiin kerta toisensa jalkeen.

Lisää konferenssikuulumisia myöhemmin, nyt lähden viettämään viimeistä iltaa Aarhusissa. Konferenssi on ollut sen verran hektinen, etten ole ehtinyt juurikaan kierrellä kaupunkia – nyt on sen aika!

Hyggeilevin terveisin,

Heidi Kuutti / Tikkurilan kirjasto

 

Next Library 2017

Tanska on kaunis ja hyväntuulinen maa.

Olemme osallistuneet Århusissa järjestettävään Next Library -konferenssiin, josta olemme bongailleet ideoita aikuisten pedagogisiin palveluihin.

Konferenssin osallistujat tulevat ympäri maailmaa. Olemme tutustuneet mm. kanadalaisiin, yhdysvaltalaisiin, kiinalaisiin, norjalaisiin, uusiseelantilaisiin, autralialaisiin ja slovenialaisiin kollegoihin. Tietenkin täällä on paljon myös tanskalaisia ja ruotsalaisia. Meitä suomalaisia on ollut tietääksemme seitsemän: Tampereelta, Helsingistä ja Vantaalta.

Leikki on Lassen työtä, ja mikäs sen parempi paikka ajatuksen soveltamiseen kuin Tanska. Keskustelujen ja luentojen tueksi on nimittäin ollut vapaata ja rentoa verkostoitumista ja vuorovaikutusleikkejä.

Kolmen päivän konferenssirymyämisen jälkeen on käynyt selväksi, mitkä asiat ovat eniten pinnalla. Eniten täällä on puhuttu yhteisötyöstä, /promotoinnista/markkinoinnista, visuaalisuudesta sekä muutoksen johtamisesta. Palaan näihin teemoihin myöhemmässä blogitekstissäni matkan jälkeen.

Kuvia (Århus, Silkeborg, Herning) löytyy Facebookistani: facebook.com/lassetoissa

Lasse Pekkarinen

PS. Kirjoitan tätä århusilaisten opiskelijoiden keskellä puhelimellani keskellä Dokk1 -aulaa. Aula on valoisa, joskin vähän karu, mutta ei kolkko. Vähän taaempana on mm. pingispöytä, josta kuuluu tasainen pallottelun ääni. Tunnelma on rauhallinen ja kotoisa. Tanska ❤

Job shadowing at Odense music library 2/3

I listed observations I made during my stay in Odense music library between 9th of May – 13th of may 2017.

Pictures from left to right: shadowing Lene Jonassen and Claus Vinther Jensen.

 

 • Music library is moving from it’s own building to the same building as the main library.
  Trello.com tool is being used in the process to help the staff organize things.
 • The location of Odense music library has changed several times during recent years.
 • New library system Fælles coming up.
 • Music library services are visible in the building exterior: symbols on banners  and illuminated advertisement.
 • Colors are used to identify the genres in cd capsules: yellow for folk, white for pop/rock, green for blues etc.
 • Cd collection is vast: over 100 000 titles.
 • The team leader tells that cd format will make a return as a popular customer format in near future.
 • The deleted items from the collection are being sold to customers.
 • The cds of the bands and artist coming to town are on display.
 • Co-operation with local live music venues and festivals.
 • The first impression of the staff: high motivation and professionalism.
 • Seven regular staff members and many staff members from other libraries work at he music library.
 • When not on customer service desk, staff works in large open-plan office.
 • Three customer service computers and at least two staff members on the service desk all times.
 • Helpers are putting the materials to the shelves during the day.
 • Music library staff members are concentrating on customer service, collecting the reserved items and helping at the studio and morphing the space for different kinds of events.
 • Inter-library loans are free and very common.
 • Direct link from the library system  to find the item from another city library.
 • 10 computers for customers in the library hall.
 • Soundproof studio room is custom build in the center of the music library hall.
 • Studio services available in Danish library system since the 80’s.
 • One staff member is  main the responsible for helping customers at the studio and taking care the annual studio budget.
 • Customers can book the studio by calling the library or on the spot.
 • On the first studio booking ”help” is marked on the studio calendar, customer gets guiding.
 • Customers can book the studio if they cave library card.
 • Studio is checked in the morning and the power is on until library closes.
 • Customers have no access to the studio computer.
 • No Internet connection in the studio.
 • Pro Tools software, Mac hardware.
 • Two electric guitars, electric bass, acoustic guitar, electric piano, electric drums, mics at the studio.
 • Usb memory sticks and cd-rs for sale a the library.
 • Zero tolerance for misbehavior at the studio premises.
 • ”Library Live” & ”Library Live Recording” concepts are linked to the library studio.
 • Stage for live performances and events outside the studio.
 • Equipment for live audio and lighst available.
 • Storage room for technical equipment is important for the staff.
 • Roland silent band room is open for customers without reservation. Electric drums, electric guitar, electric bass, electric piano, electric piano.
 • Floor lamps and over all cosy feeling and vibe all over the library.
 • ”17:17” live music concept: live music provided my the local music school every Wednesday at 17:17 o’clock.
 • Events organised by the university may continue past the library open hours.
 • Acoustic guitars and ukuleles for customers to loan out.
 • Portable LP-players coming up for customers to loan out.
 • ”Library is one of the last places where you get quality service free of charge.”.
  .
  Pictures from left: Kajsa Vala live at Dexter live music club, music albums are played at the Odense music library, smile.
   

  – Harri Pikka
  Vantaa city library
  music and media

Job shadowing at Odense music library 1/3

I was sent to Denmark, Odense music library to take a look
what is happening in the world famous Nordic music library paradise.

The scenery is breathtaking when you step into this historic building that used to be a railway station.
Large hall in three floors ready to fulfill your musical dreams and needs.
   

I get greeted by the loving staff and informed, that my last name means penis in their native language.
Then we get into some quality sugar goodies, both local and finnish.
   

Odense main library is under heavy construction and music library is moving to the same building in the autumn 2017.
Big chances and a lot of action going on here.

Niels Mark, Katrine Nordland and Paw Mølgaard showed me around the first days.
  

So long sano hevosmies.

– Harri Pikka
Vantaa city library
music and media

 

Asylbewerbebibliothek eli Asylothek

Kävin Nürnbergissä, Saksassa 22.-24.3.2017. Matkan päämääränä oli tutustua Asylothek-nimisiin turvapaikanhakijoille tarkoitettuihin ”kirjastoihin”, joita ylläpidetään täysin vapaaehtoisvoimin. Asylothek on sanana yhdistelmä saksan turvapaikanhakijaa tarkoittavasta sanasta Asylbewerbe ja  kirjastoa tarkoittavasta sanasta Bibliothek = Asylothek. Asylothek-idean isä on Günther Reichert, jonka tapasin ennen ensimmäistä vierailuani.

Yleistä Asylothekeistä

Viitisen vuotta sitten Reichert seurasi turvapaikanhakijoiden ympärillä vellovaa keskustelua siitä, kuinka tulijat saataisiin parhaiten kotoutettua. Kielikursseille on Saksassakin jonot, ja kuitenkin kohdemaan kielen hallinta on yksi tärkeimmistä kotoutumista edistävistä asioista. Reichert päätti perustaa Asylothekin Kohlenhofstrasselle, jossa sijaitsee turvapaikanhakijoille tarkoitettu asuntola.

Reichertin mukaan ideasta toteuttamiseen meni noin kahdeksan viikkoa. Ensin Asylothekille oli varattu vain yksi pieni huone, mutta pian Reichert otti käyttöön isomman tilan huoneen vierestä. Nyt pienemmässä huoneessa järjestetään kielikursseja ja isommassa tilassa on kirjahyllyjä, pöytätilaa sekä leikkikaluja lapsille. Kohlenhofstrassen piha-alue kunnostettiin myös vapaaehtoisvoimin niin, että alueelle saatiin nurmikkoa, istuinryhmiä sekä leikkialue lapsille.

Asylothekien tarkoituksena on opettaa niin saksankieltä kuin kulttuuria ja yhteiskunnassa toimimista turvapaikanhakijoille, että heidän kotoutumisensa nopeutuisi ja helpottuisi. Saksassa turvapaikanhakijat saavat asunnon ja ruuan ilmaiseksi ja sen lisäksi 143€/kk   toimeentulotukea. Lisäksi liikkumista maan sisällä on vaikeutettu niin, että esimerkiksi Nürmbergiin sijoitettu ja sinne kirjoille otettu turvapaikanhakija ei saa muuttaa muualle Saksaan, vierailla tietysti saa.

Yhteiskunnallinen tilanne on Saksassakin vaikeutunut ja asenteet turvapaikanhakijoita kohtaan ovat koventuneet. Asylothekit eivät saa minkäänlaista ulkopuolista rahoitusta, vaikka ideaa sinänsä on kiitelty ja Asylothekit ovat saaneet Bildungsidee-palkinnon (Ideas for Education of Republic) vuonna 2014. Rahoitusta on Reichertin mukaan lupailtu, mutta sitä ei ole silti saatu.

Günther Reichert organisoi Asylothekeja, mutta jokainen Asylothek on oma itsenäinen yksikkönsä, jota vapaaehtoiset pyörittävät.

Ensimmäinen vierailupäivä 23.3.2017 

Vierailin torstaina kahdessa Asylothekissa, Kohlenhofstrassella ja Hintermayrstrassella. Kohlenhofstrasse oli täynnä ihmisiä, pikkuhuoneessa oli juuri menossa opiskeluryhmiä ja isommassa tilassa oli lapsia leikkimässä. Juttelin muun muassa kahden noin 12-vuotiaan tytön kanssa, jotka kertoivat käyvänsä Asylothekissa tekemässä läksyjä, viettämässä aikaa ja juttelemassa eli aivan samaa mitä täällä kirjastoissa tehdään. Kohlenhofstrasse oli varsinkin piharemontin jälkeen siistin näköinen ja Asylothekin tilat olivat valoisat.

Hintermayrstrasse oli hyvin erilainen. Rakennus oli käsittääkseni Saksan Punaisen Ristin omistama/vuokraama ja jo ulkonäöltään hyvin masentava ja rapistunut. Asylothekilla oli tila talon kellarissa, jossa oli pöytä ja kirjahylly. Yleensä vapaaehtoisia on paikalla vähintään kaksi, mutta vierailuiltana paikalla oli vain Andrea. Asylothekissa kävi kolme turvapaikanhakijaa, joita Andrea auttoi muun muassa koulutehtävissä. Andrean mukaan kielivaatimukset esimerkiksi työpaikan saamiselle ovat aika korkealla, lisäksi jos ei ole niin sanottua peruskoulun päättötodistusta, on käytävä koulua sellaisen saadakseen. Muuten työllistyminen on todella hankalaa.

Hintermayrstrassella osa asukkaista käy Asylothekissa päivittäin, jotkut eivät koskaan. Mitään ohjelmaa ei sinänsä ole, esimerkiksi ympäristön siistinä pitämistä ei ”opeteta”, vaan sitä tuodaan esille ihan joka päiväisten keskustelujen ohella. Muutenkin vain puhutaan ihmisten kanssa. Mitään valmista pohjaa ei ole olemassa, jonka perusteella työtä tehdään, vaan jokaisen on luotava oma tapansa olla mukana. Työ ei onnistu ns. takapenkistä.

Vaikka jokainen tekee työtä omalla tavallaan, jonkinlaisiä yleisä ohjeita vapaaehtoisille on olemassa. Vapaaehtoiset eivät saa muun muassa kääntää dokumentteja, koska eivät voi olla vastuussa, jos tulee virhe. Vapaaehtoiset eivät myöskään saisi lähteä mukaan lääkäriin.

Toinen vierailupäivä 24.3.2017

Vaikka suurin osa Asylothekeistä on turvapaikanhakijoille tarkoitettujen asuntoloiden yhteydessä, kevyempiäkin järjestelyjä on olemassa. Yhtenä vierailukohteena minulla oli  Café Balazzo Brozzissa kokoontuva Saksan pienin Asylothek. Kahvila on antanut järjestää tiloihinsa Asylothekin oman kirjahyllyn, mutta muuten mitään erityisjärjestelyjä ei ole tehty. Vapaaehtoisia on tällä hetkellä kolme.

Vierailupäivänäni perjantaina paikalla oli Asylothek Balazzo Brozzin toiminnasta vastaava Maria sekä vapaaehtoinen ja yksi turvapaikanhakija. Asylothekin toiminta riippuu aina siitä, mitä siellä kävijät haluavat tehdä. Tuona iltana vapaaehtoinen auttoi koulutehtävissä, mutta vapaaehtoisten on mahdollista käydä myös esimerkiksi museovierailuilla.

Toimintatavat

Günther Reichertin mukaan vapaaehtoistyössä on aina lähdettävä siitä, mitä turvapaikanhakija itse haluaa ja tarvitsee voidakseen oppia kielen. Lapset oppivat kielen nopeasti, aikuisilla menee enemmän aikaa. Välillä Asylothekeissa on tehty niin, että jos lapsi käy Asylothekissa, vanhemman on tultava mukaan.

Koulumainen opetus ei useinkaan onnistu, koska Asylothekeissa käyvät ihmiset eivät ole välttämättä tottuneet opiskeluun. Kielenopetus on siis oltava hyvin yksilöllistä. Asylothekeissa käyminen on aina vapaaehtoista, tosin vähän ”koulumaisemmat” kielenopetusryhmät vaativat sitoutumista. Jos kurssilla ei käy, paikka menee toiselle.

Asylothekit ovat tavallaan melko kevyitä toteuttaa. Näitä muistuttavat vähän esimerkiksi kirjastoissa kokoontuvat Luetaan yhdessä -ryhmät. Ongelmana on lähinnä vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan. Reichertin mukaan vapaaehtoisten määrä nousi aina, kun Asylothekit olivat esillä mediassa, mutta harvat jäivät pitempiaikaisiksi vapaaehtoisiksi. Lähinnä vapaaehtoisia saadaan ns. puskaradion kautta. Sosiaalista mediaa kannattaa ja pitää hyödyntää, vähintään Facebook-sivut pitää olla olemassa.

Asylothekeissä  vapaaehtoisten toivotaan olevan mukana minimissään kaksi tuntia viikossa, mutta enemmänkin saa tehdä. Reichertin mukaan yksi syy siihen, etteivät vapaaehtoiset pysy mukana on se, etteivät työstä saa kiitosta. Vapaaehtoistyöntekijöille olisikin tärkeää korostaa, että he eivät tee työtä itselleen.

Mietelmiä Garagetista, Malmösta

 

 

Garaget – ditt extra var.dags.rum

 

Vierailin Malmössa 13. – 17.3.2017 välisenä aikana Garaget-kirjastossa, joka ei ole lainkaan tyypillinen kirjasto. Rakennus on ollut alun perin linja-autohalli sekä korjausverstas. Sen jälkeen suuri punatiilinen rakennus oli pitkään ilman käyttöä. Kaupungin virkamiehet miettivät, mitä sinne voisi tehdä. Selkeä tahto oli, että tästä tulee tehdä kaupunkilaisille yhteinen tila. Tilan käyttöä alettiin suunnitella asukkaiden kanssa yhdessä. Tässä osassa kaupunkia,  asuu hyvin pienituloista väkeä, jotka kaipaavat niin ilmaisia kokoontumistiloja, ilmaisia tapahtumia, monenlaista maksutonta tekemistä ja myös paikan, jossa voivat tavata toisiaan sisätiloissa. Maahanmuuttajien lisäksi kirjastossa käy myös paljon opiskelijoita, jotka saattavat olla paikalla tuntikausia. Maksuton vessa ja edullinen kahvila ovat tällaisessa tilassa ensiarvoisen tärkeitä. Kahvilaa pyörittävät niin henkilökunta, vapaaehtoiset kuin työllistetytkin. Kahvilanurkkauksessa on mikro, joka on vapaasti asiakkaiden käytössä. Syödä saa missä vaan, paitsi tietokoneluokassa.

Garagetista päätettiin tehdä kaupunkilaisten olohuone. Garaget on sisustettu vanhoilla, jo kuluneilla, huonekaluilla.  Kuten  olohuoneessa useimmiten, niin täälläkin on kirjahyllyjä ja kirjoja. Kirjahyllyt ovat matalia. Kirjastona Garaget on  pieni, eivätkä kirjat ole pääosassa, kuten normaalisti kirjastoissa. Kirjoja voi sekä tilata  että palauttaa Garagetiin, mutta Garagetilla on kirjastona oma erityisasemansa. Kirjoja on niin vähän, että ne ovat hyllyssä vain kirjailijansa sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan, jos edes siten. Varatuille kirjoille on samanlainen systeemi kuin meillä Vantaalla eli kirjan välissä on varauslappu, jossa on henkilön nimi. Kummallinen juttu oli se, että muualta kirjaston näyttelyihin varatut kirjat merkitään melko monimutkaisesti Garagetin lainoiksi, eikä vain lainata normaalisti kortilla. Ohjeet vaikuttivat ensin täysin käsittämättömiltä, eikä ymmärtämistäni helpottanut skoonea puhuva kirjastonhoitaja Anders. Onnekseni käytössä oli Sierra. Garagetissa valitaan itse sinne tulevat kirjat ja ne on myös merkitty Garagetin omalla leimalla. Aineisto pidetään erittäin hyväkuntoisena ja poistoja tehdään herkästi.  Aineiston valinnassa kohderyhmänä ovat vahvasti lapset ja nuoret. Lisäksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on otettu hienosti huomioon niin kirjastoaineiston valinnassa kuin sen merkitsemisessäkin. Kussakin kirjassa, vauvakirjoista lähtien, on selkämyksessä kapea sateenkaariteippi ja kirjat ovat muun aineiston joukossa.

Garagetissa on lapsille ja nuorille kaksi tilaa ja pääosin Verstaskin on heidän käytössään. Toisen tilan avajaiset oli pidetty viikko ennen minun tuloani ja se on tarkoitettu koululaisille. Aikuisilta kielletyssä tilassa oleskellaan sekä luetaan läksyjä. Välkomna alla barn! Hejdå vuxna! lukee kyltissä oven yläpuolella. Toinen tila on pikkulapsille. Sieltä seinältä bongasin julisteen, millaisia meilläkin kirjastoissa pitäisi olla. Siinä on kerrottu lasten eri ikävaiheista ja millainen kirjallisuus kussakin vaiheessa sopii. Lisäksi jaossa oli kirjanmerkkejä, joissa oli vinkkejä lapselle lukemiseen.

Monikulttuurisuus näkyy niin asiakaskunnassa, aineistossa kuin tapahtumissakin. Garagetissa on hyvin paljon erilaisia säännöllisiä ja vaihtuvia tapahtumia, mutta ne ovat sellaisia, joita asiakkaat järjestävät itse tai ne ovat ulkopuolisten tahojen järjestämiä. Tapahtumien tulee tietysti olla kaikille avoimia, ei uskonnollisesti tai poliittisesti suuntautuneita sekä päihteettömiä. Garagetissa pidetään myös sellaisia juhlia, joissa syödään ja sitä varten astioita on tarjolla lainaksi. Gustav, joka vastaa tapahtumista, ei järjestä niitä itse, sen sijaan hän organisoi ja opastaa asiakkaita.

Yllättävää kyllä, vain kolme työntekijää yhdeksästä oli kirjastonhoitajia. Kaikki tekevät myös kirjastohommia muitten töittensä ohella. Garagetin palkkalistoilla on mm. kaksi sosiaaliohjaajaa, jotka opastavat asiakkaita päivittäin klo 13 – 17 kaikissa mahdollisissa asioissa, niin asunnon-, työttömyysturvan-, päivähoitopaikan kuin muissakin hauissa. He auttavat myös täyttämään lomakkeita ja selvittävät asiakkaitten puolesta monenlaisia asioita. Palvelun nimi on samhällsvägledning. Verstaalle (Kreativ verkstad) on palkattu osa-aikainen ohjaaja, joka on käsityönopettaja. Hän ohjaa kaksi kertaa viikossa erilaisia työpajoja. Minun oli tarkoitus osallistua pajoihin, mutta Lisa oli sairaana. Garagetissa on myös muita säännöllisiä, kerran viikossa kokoontuvia ryhmiä ja palveluja. Niitä ovat  läksyryhmä (Läxhjälp), Vantaan E-hetkiä vastaava toiminta (datorhjälp), uusille maahanmuuttajille apua antava RådRum sekä oikeusneuvonta (Juristjouren). Kaiken muun ohella Garagetista voi lainata kotiin erilaisia työkaluja, kuten vaikkapa porakoneen. Verstaalla voi ommella itsenäisesti sekä osallistua ohjattuun toimintaan.

Kielikahviloita järjestetään niin ruotsiksi, somaliksi kuin arabiaksikin ja ne ovat hyvin suosittuja. Arabiankielistä kielikahvilaa pitää Syyriasta paennut turvapaikanhakija, arabian kielen ja kulttuurin professori. Minun oli tarkoitus osallistua ruotsinkieliseen kielikahvilaan, mutta se oli peruttu. Menin sen sijaan englanninkieliseen, johon osallistui noi 15 henkilöä. Opettaja oli napakka ja vaativa, hänellä oli kysymyslistat, jonka mukaan tuli keskustella vieruskaverin kanssa.

Niin, eihän tästä raporttia pitänyt tulla. Jos sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaille tutustumaan kirjastoihin, lähde toki! Uudet olosuhteet ja uudet ihmiset ravistelevat ajatuksia. Garagetissa ”kirjasto on asukkaitten olohuone” -ajatus kohosi mielessäni ihan toiselle tasolle. Kirjastonhoitajana mulle kirjat ovat rakkaita ja se erityinen kirjaston juttu. Miksei kirjasto todellakin voisi olla enemmän iloinen kohtauspaikka, jossa sattuu ja tapahtuu?

Garaget-viikosta jäi minulle hyvä mieli ja paljon ajatuksia itämään mieleen!

Irene, erikoiskirjastonhoitaja Myyrmäen kirjastosta

 

Grüss Gott Nürnbergista!

Olen täällä Nürnbergissä tutustumassa turvapaikanhakijoille tarkoitettuihin Asylothekeihin, joita pyörittävät vapaaehtoiset ilman valtion rahallista tukea. Sanan Asylothek pohjalla on kaksi sanaa, Asyl ja Bibliothek, ja kyseinen konsepti on lähtenyt yhden miehen eli Günther Reichertin ajatuksesta viitisen vuotta sitten. Ensimmäinen Asylothek perustettiin Kohlenhofstrasselle 2012. Nyt Asylothekejä on ympäri Saksaa. Jokaisella Asylothekilla on neljä tavoitetta: tarjota tukea kielen oppimiseen, koulutukseen, saksalaisen kulttuurin tuntemiseen ja integroitumiseen saksalaiseen yhteiskuntaan.

Minulla oli eilen mahdollisuus käydä kahdessa Asylothekissa, Kohlenhofstrassella ja Hintermayrstrassella. Asylothekit ovat useimmiten turvapaikanhakijoille tarkoitettujen talojen yhteydessä. Kohlenhofstrassella toiminta lähti yhdestä huoneesta, mutta Günther Reichert onnistui saamaan käyttöön lisää tilaa.

Toin tuliaiseksi Tove Janssonin lastenkirjan. Kuvassa Günther Reichert, Asylothek-idean isä.

Vieraillessani Kohlenhofstrassella toiminta oli täydessä käynnissä. Pienemmässä (alkuperäisessä) huoneessa oli juuri kielenopetusta. Paikalla oli neljä opettajaa, joilla jokaisella oli maksimissaan 3 oppilasta. Lisääkin halukkaita olisi ollut tulossa, mutta koska opetus halutaan pitää mahdollisimman henkilökohtaisena, ryhmä oli niin sanotusti täynnä. Suuremmassa huoneessa oli lasten tila, jossa oli leluja, kirjahyllyjä ja pöytä. Myös lasten oli mahdollisuus saada tukea läksyjen tekemiseen. Juttelin kahden noin 12-vuotiaan tytön kanssa sekaisin englanniksi ja saksaksi. He sanoivat käyvänsä Asylothekissa joka päivä tapaamassa kavereita, tekemässä läksyjä ja muuten vain hengailemassa.

Kohlenhofstrasselta hurautin U-Bahnilla Hintermayrstrasselle. Myös siellä Asylothek on turvapaikanhakijoille tarkoitetun asuntolan kellarissa. Kohlenhofstrassella asuntola oli käsittääkseni valtion ylläpitämä, siksi en voinut ottaa Kohlenhofstrasselta kuvia. Hintermayrstrasse on luultavasti Punaisen Ristin talo. Hintermayrstrasse oli hyvin erilainen. Siinä missä Kohlenhofstrasse oli melko tilava ja valoisa, Hintermayrstrassella tilana oli vain pieni kylmähkö huone. Kun saavuin paikalle, vapaaehtoisena sinä iltana ollut Andrea oli juuri käymässä läpi sanakorttien avulla adjektiiveja. Asylothekien sääntönä on, että niiden tilassa puhutaan vain saksaa tai mahdollisesti englantia tarvittaessa.

Hintermayrstrassella ollessani Andrea auttoi asukkaita koulutehtävien kanssa, ja keskusteli muutenkin päivän asioista. Hän sanoi, että mitään ”opetuksellista” ei sen kummemmin järjestetä, vaan esimerkiksi vinkkejä saksalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen annetaan vähän kuin siinä sivussa keskustelujen yhteydessä. Nämä vinkit voivat olla vaikkapa miten ympäristöstä pidetään huolta ja roskat laitetaan oikeisiin roskiksiin tai miksi kannattaa olla ajoissa paikalla tapaamisissa.

Andrea auttamassa koulutehtävissä.

Vaikka Asylothekeissa oli myös kirjoja, ainakaan Hintermayrstrassella niitä ei juurikaan lainata, mahdollisesti joskus vanhemmat saattavat lainata jotain lapsilleen.

Molemmat vierailuni olivat todella mielenkiintoiset, varsinkin kun paikat olivat niin erilaiset. Tänään vierailen Asylothek Balazzo Brozzissa, joka on taasen pieni kahvila, josta on varattu aika Asylothekille päivittäin kahden tunnin ajan.

Terveiset Malmösta!

Irene Mäentie Myyrmäen kirjastosta

Vierailen Malmössa 13. – 17.3.2017 välisenä aikana Garaget-kirjastossa, joka ei ole lainkaan tyypillinen kirjasto. Rakennus on ollut alun perin linja-autohalli sekä korjausverstas. Sen jälkeen suuri punatiilinen rakennus oli pitkään ilman käyttöä. Kaupungin virkamiehet miettivät, mitä tilalle voisi tehdä. Selkeä tahto oli, että tästä tulee tehdä kaupunkilaisille yhteinen tila. Tilan käyttöä alettiin suunnitella asukkaiden kanssa yhdessä. Tässä osassa kaupunkia asuu pienituloista väkeä, jotka kaipaavat niin ilmaisia kokoontumistiloja, ilmaisia tapahtumia, monenlaista maksutonta tekemistä ja myös paikan, jossa voivat tavata toisiaan sisätiloissa.

Garagetista päätettiin tehdä kaupunkilaisten olohuone. Kuten  olohuoneessa, niin täälläkin on kirjoja. Kirjastona Garaget on kuitenkin pieni, eivätkä kirjat ole pääosassa, kuten normaalisti kirjastoissa. Kirjoja voi tilata tänne sekä myös palauttaa, mutta Garagetilla on oma erityisasemansa. Kirjoja on niin vähän, että ne ovat hyllyssä vain kirjailijansa sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan, jos edes siten. Muualta varatut kirjat merkitään melko monimutkaisesti Garagetin lainoiksi, ei vain lainata normaalisti kortilla. Kirjastossa on käytössä Sierra.

Kirjastossa on hyvin paljon erilaisia tapahtumia, mutta ne ovat sellaisia, joita asiakkaat järjestävät itse. Tapahtumien tulee tietysti olla kaikille avoimia, ei uskonnollisesti tai poliittisesti suuntautuneita sekä päihteettömiä. Garagetissa pidetään myös sellaisia juhlia, joissa syödään ja sitä varten astioita on tarjolla lainaksi. Gustav, joka vastaa tapahtumista, ei järjestä niitä itse, sen sijaan hän organisoi ja opastaa asiakkaita. Asiakkaat tulevat tarjoamaan itse erilaisia tapahtumia, samoin myös yhteistyötahot.

Monikulttuurisuus näkyy niin asiakaskunnassa, aineistossa kuin tapahtumissakin. Kielikahviloita järjestetään niin ruotsiksi, somaliksi kuin arabiaksikin. Arabiankielistä kielikahvilaa pitää Syyriasta paennut turvapaikanhakija, arabian kielen ja kulttuurin professori. Laajemmassa versiossa on kuvia ja kerron lisää muusta toiminnasta.

Valitettavasti en onnistunut lisäämään tähän kuvia.