Tietoa projektista

Mediamysteeri-hankkeen tavoitteena on kehittää 10–12-vuotiaille soveltuva, draamakasvatuksellisia menetelmiä hyödyntävä pelikonsepti, joka innostaa lapsia toimimaan itse ja käyttämään mielikuvitustaan kehittäen samalla heidän medialukutaitoaan. Kohderyhmänä eivät ole kaikki 10–12-vuotiaat vaan ne, jotka vierailevat kirjastoissa ja mediakasvatustyötä tekevässä Päivälehden museossa yhdessä opettajansa kanssa.

Pelikonseptin lähtökohtana on, että se toteutetaan fyysisessä tilassa, ja sen voi toteuttaa pienellä rekvisiitalla monenlaisissa kirjastotiloissa Vantaalla (ja muuallakin Suomessa) sekä Päivälehden museossa. Toteutuksessa hyödynnetään verkosta löytyvää materiaalia ja mobiililaitteita. Pelikonsepti suunnitellaan Lentävän liitutaulun kehittämän Seppo-oppimisalustan avulla.

Pelikonseptia kehitetään yhteistyössä Vantaalla sijaitsevan Kartanokosken koulun luokan kanssa, mikä auttaa pelikonseptin suuntaamisessa niihin asioihin, joita kohderyhmä pohtii omassa mediankäytössään. Näin tunnistetaan paremmin keskeiset kohderyhmää kiinnostavat mediakäyttöön liittyvät kysymykset ja lähestymistavat.
Mediamysteeri-hanke tarjoaa harvinaislaatuisen mahdollisuuden tutkia kirjastojen ja mediasisältöihin erikoistuneen museon mediakasvatustyön yhtymäkohtia.

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma tuo hankkeeseen draamakasvatuksellista ja pelipedagogista osaamista.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä & kysy! Lisätietoja antaa Vantaan kaupunginkirjaston verkostopäällikkö Katariina Ervasti, katariina.ervasti(at)vantaa.fi