Ryhmät helmet-kirjastoissa

Helmet-kirjastoissa kirjallisuusterapian tavoitteissa korostuvat itsetuntemuksen lisääminen, itsehoito ja ilo luovasta ilmaisusta. Elämäkerrallisen kirjoittamisen kautta ryhmän jäsenet voivat tutkia elämänvaiheitaan ja löytää uusia näkökulmia elämäänsä. Oman suvun tarinat avaavat mahdollisuuksia laajentaa ymmärrystä siitä miksi minusta tuli se ihminen, joka tänään olen. Tietoisuus suvussa olleista taidoista ja elämänviisaudesta rikastuttaa ja avartaa käsitystä omasta itsestä. Kun ymmärtää menneiden sukupolvien elämää ja kokemuksia, voi tuntea myötätuntoa, mikä parhaassa tapauksessa auttaa antamaan anteeksi koettuja vääryyksiä. 

Kirjallisuusterapeuttisesta lukupiiristä voi ammentaa voimaa arkeen ja löytää syvällisempää ulottuvuutta omaan lukuharrastukseen. Vertaistuella ja vuorovaikutuksella ryhmäläisten kesken on tärkeä rooli kaikessa helmet-kirjastojen kirjallisuusterapiassa.