Mikä Kirjasto 2030?

Tällä verkkosivustolla esitellään Kirjasto 2030 -ohjelman.

Kirjasto 2030 -ohjelmassa kuvataan, minkälainen toimija ja paikka Vantaan kirjasto on vuonna 2030, mitä arvoja ja päämääriä kirjasto edistää sekä millaiselle asiakaskunnalle kirjastopalveluita Vantaalla tehdään. Sivustolle päivitetään säännöllisesti konkreettisia toimenpiteitä, joilla toteutamme Kirjasto 2030 -ohjelmaa.

Kirjastolla instituutiona on monenlaisia rooleja ja arvoja yhteiskunnassa ja kirjaston tehtävät on Suomessa kirjattu lakiin yleisistä kirjastoista.  Perinteisen lukutaidon lisäksi kirjaston laaja palvelukenttä tukee kohtaamisten, tarinoiden ja elämysten kautta ainakin koulutusta, tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta. Voidaan sanoa, että kirjaston toiminta linkittyy lähes kaikkiin yhteiskunnan sektoreihin.

Kirjastojen toimintaympäristö kuitenkin muuttuu yhteiskunnan mukana. Muutoksista seuraa aina uudenlaisia jännitteitä, joita voidaan ratkaista eri tavoin. Jännitteet eivät ole pelkästään negatiivisia, vaan tuovat kirjaston toimintaan myös uusia mahdollisuuksia.  Sen vuoksi tällä verkkosivustolla esitellään myös Vantaan kirjaston vision taustalla olevat muutosilmiöt ja jännitteet.

Vantaan kaupunginkirjaston visiossa on kysymys kirjaston monien eri roolien ja ratkaistavien haasteiden priorisoinnista. Mitä arvoja ja päämääriä pidetään kaikkein tärkeimpänä? Mitä haasteita halutaan ensisijaisesti ratkaista? Minkälaista tulevaisuuden yhteiskuntaa Vantaan kirjasto haluaa olla edistämässä ja rakentamassa?

Miten Kirjasto 2030 syntyi?

Kirjasto 2030 –ohjelman ydin (muutosilmiöt, visiolause, päämäärät, arvot) syntyi yhteistyössä ajatushautomo Demos Helsingin kanssa syksyn 2020 aikana. Työskentelyyn osallistui eri rooleissa 550 henkilöä – mukana oli muun muassa ohjausryhmä, kirjaston henkilökuntaa, kaupungin muiden toimialojen työntekijöitä, paikallisia järjestöjä, oppilaitoksia ja yrityksiä, paikallispoliitikkoja, haastateltuja asiantuntijoita sekä kirjaston käyttäjiä ja asukkaita haastattelujen, työpajojen ja verkkokyselyn kautta. Sisältö perustuu Vantaan kirjastopalveluiden johdon ja Demos Helsingin synteesiin eri sidosryhmien kanssa työskentelystä ja kerätyistä aineistoista.

Kirjasto 2030 –ohjelma on askel kohti kirjastopalveluiden pitkäjänteisempää suunnittelua.Sen suurin arvo on yhteisen suunnan määrittäminen ja keskustelun mahdollistaminen.

Kirjasto 2030 -vision kokonaiskuva