Toimenpidekokonaisuudet

Kirjasto 2030 -ohjelman päämääriin liittyvät toimenpidekokonaisuudet

Monilukutaidon luotsaaja Osallisuus keskiössäMatala kynnys uuden oppimiseenKielten ja kulttuurien keidasAlusta elämyksille
Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa
– Eskariperheet
– 1.lk ekaluokkalaiskampanja
– 3. ja 7. lk kirjavinkkaukset ja 4. lk vierailu
– Kirjastoautopalveluiden tarjonta ja kehittäminen
Osallistuvan toiminnan ja sen toimintatapojen edelleen kehittäminen
-Osallistuva Vantaa -palvelun hyödyntäminen
Kirjaston tilat, kokoelmat ja välineet tukevat asiakkaita uuden oppimisessa
Kirjastojen aineistotarjonta lukemisesteisille henkilöille
– Joustoasiakkuus
– Verkkopalveluiden kehittäminen
– Asiakastulostuksen parantaminen
Monikielisyyden ja -kulttuurisuuden tukeminen
– Monipuolinen aineistotarjonta
– Monikielisen kirjaston markkinointi
Kirjastotapahtumat ja kirjaston brändäys kiinnostavana kulttuuritilana
– Yhteistyötapahtumat
– Digitaalisten kanavien hyödyntäminen kirjastotapahtumissa
Asiakkaiden monilukutaidon kehittäminen ja lukemisen, tuottamisen ja arvioimisen tukeminen
– Neuvolapilotti
– Nuorten kirjastopalvelukokeilut
– Suosittelukampanjat
– Harrastusten Vantaa -hanke
– Kirjoittamistyöpajat
Paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen
– Vapaaehtoisten kanssa toteutettava toiminta
– Lukemiseen liittyvät yhteisöt (Yhteisöllinen lukeminen)
Asiakaspalveluiden kehittäminen: asiakaskohtaamiset ja digituen tarjonta
– Aineistosuosittelut
– Asiakkaiden digituki kumppaneiden tuella
– Monikanavaiset asiakas- palvelut
Kielten oppimisen tukeminen
– Länsimäen kirjaston yhteisöllinen kielenoppimishanke
– Verkkokielikurssien markkinointi
Arjen kirjastokäynnin elämyksellisyys, myös taiteita hyödyntämällä
– Elämykselliset satutuokiot ja kirjavinkkaukset
Lukemisen edistäminen eri tavoin
– Lukupiirit
– Perheiden vanhemmat esikuvina
– Kirjailijayhteistyö
Asiakaslähtöisyys ja osallisuus kirjaston tilojen ja palveluiden suunnittelussa ja uudistamisessa
Osallistavat työpajat ja kyselyt (Kivistön ja Myyrmäen uudet kirjastot)
Kirjaston yhteistyö muiden toimijoiden kanssa monikulttuurisuuden edistäjänä
– Kielikahvilat, etäkielikahvilat
– Ryhmien kirjastovierailut
Kuntalaiset voivat osallistua aktiivisina toimijoina kirjaston tapahtumiin eri rooleissa ja kirjasto voi osallistua muiden järjestämiin tapahtumiin
– Yhteiset kirjastotapahtumat
– Kirjaston osallistuminen messuille kuten Ropecon, Finncon
Kirjastojen elämystarjonnan edellytysten kehittäminen ja tapahtumien tehokas hyödyntäminen
– Kirjastotapahtumien vuosikello