Vantaa 2030

Kirjaston rooli on muuttuva ja kirjaston tuoma lisäarvo yhteiskuntaan muuttuu

Kirjasto ja yhteiskunta​

Kirjaston roolit muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan mukana. Kirjastot ovat läpi historian olleet yhteiskunnan edelläkävijöitä ja muuttuneet uudenlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien mukana. 1928Kansankirjastolaki. Yleiset kirjastot maksuttomiksi ja […]

Kirjasto 2030 -ohjelmaan vaikuttaneet toimintaympäristön muutosilmiöt

Disinformaatio ja valeuutiset

Vantaan kaupunginkirjaston tavoite on olla “monilukutaidon supersankari”. Monilukutaito ymmärretään kirjojen lukemisen lisäksi laajemmin erilaisten lukutaitojen hallintana esimerkiksi visuaalisten aineistojen, pelien ja musiikin kohdalla. 2010-luvulta lähtien […]

Kestävä talous

Väestön ikääntyessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset kasvavat. Lisäksi 2020-luvun alun koronapandemian taloudellisten vaikutusten mittaluokka on vielä epäselvä. Kiristyvä kuntatalous pakottaa kunnat päättämään, mihin palveluihin niukat […]

Sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoistuminen

Terveys- ja hyvinvointierot ovat Vantaalla jo nykyisellään suhteellisen suuria, ja erojen ennakoidaan kasvavan 2020-luvulla. Erityisesti alueellinen eriytyminen on tunnistettu Vantaan yleiskaavassa keskeiseksi haasteeksi, jonka pysäyttäminen […]

Digipalvelut ja uudet teknologiat

Digitalisaatio muuttaa ihmisten tapaa kuluttaa kirjoja ja kulttuuria. Se mahdollistaa uudenlaisten kirjastopalveluiden kehittämisen ja palveluiden saavutettavuuden suuremmalle joukolle sekä vapauttaa henkilökunnan resursseja siirtämällä rutiinityöt asiakkaan […]

Moninaistuva ja ikääntyvä väestö

Vantaan väestö moninaistuu ja ikääntyy vauhdilla. Väestön rakenne ja erityispiirteet vaikuttavat siihen, minkälaisille palveluille Vantaalla on kysyntää ja millä kielillä palvelua tarvitaan. Vantaa on jo […]

Väestön keskittyminen

Tulevaisuudessa väestö keskittyy entistä vahvemmin suurten kasvukeskusten ympärille muuttaen asuinympäristöjä ja asukkaiden palvelutarpeita. Vantaa houkuttelee runsaasti sekä Suomen sisällä muuttavia että ulkomailta muuttavia asukkaita. Vantaa […]