Disinformaatio ja valeuutiset

Vantaan kaupunginkirjaston tavoite on olla “monilukutaidon supersankari”. Monilukutaito ymmärretään kirjojen lukemisen lisäksi laajemmin erilaisten lukutaitojen hallintana esimerkiksi visuaalisten aineistojen, pelien ja musiikin kohdalla. 2010-luvulta lähtien yleistyneet disinformaatiokampanjat ja valeuutiset korostavat monilukutaidon vahvistamisen merkitystä ja tuovat kirjaston henkilökunnan osaamiselle uusia vaatimuksia. Oikean tiedon erottaminen ja lähteiden luotettavuuden arvioiminen monimutkaistuu lukutaitojen moninaistuessa.

Disinformaation ja valeuutisten kanssa ei kuitenkaan ole kysymys vain lähdekritiikin taidoista. Tutkimusten mukaan ihmiset etsivät ja havaitsevat parhaiten omia ennakkokäsityksiään tukevaa tietoa. Jos tällä hetkellä vahva luottamus kirjastoa ja sen henkilökuntaa kohtaan pääsee horjumaan edes joissain ihmisryhmissä Vantaalla, maaperä disinformaation ja valeuutisten leviämiselle laajenee. Kirjaston arvo vastuullisena ja avoimena oikean tiedon instituutiona korostuu 2020-luvulla.

Kiinnostava näkökulma maailmalta jännitteen ratkaisemiseksi

Skokien kaupunginkirjasto – luotettavaa tietoa koronaviruksesta

Yhdysvalloissa Skokien kaupunginkirjasto alkoi jakaa luotettavaa tietoa koronaviruksesta, kun alueen terveysviranomaiset nostivat esiin oikean tiedon tarpeen. Kirjasto järjesti tilaisuuden, jossa kävijät saivat tietoa koronaviruksesta ja valheellisia väittämiä korjattiin. Tiedon jakamista on jatkettu digitaalisissa kanavissa, vaikka kirjasto jouduttiin sulkemaan pandemian takia.