Vantaa 2030

7 artikkelia

Kirjaston rooli on muuttuva ja kirjaston tuoma lisäarvo yhteiskuntaan muuttuu

Kirjasto ja yhteiskunta​

Kirjaston roolit muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan mukana. Kirjastot ovat läpi historian olleet yhteiskunnan edelläkävijöitä ja muuttuneet uudenlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien mukana. 1928Kansankirjastolaki. Yleiset kirjastot maksuttomiksi ja […]

Disinformaatio ja valeuutiset

Vantaan kaupunginkirjaston tavoite on olla “monilukutaidon supersankari”. Monilukutaito ymmärretään kirjojen lukemisen lisäksi laajemmin erilaisten lukutaitojen hallintana esimerkiksi visuaalisten aineistojen, pelien ja musiikin kohdalla. 2010-luvulta lähtien […]

Kestävä talous

Väestön ikääntyessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset kasvavat. Lisäksi 2020-luvun alun koronapandemian taloudellisten vaikutusten mittaluokka on vielä epäselvä. Kiristyvä kuntatalous pakottaa kunnat päättämään, mihin palveluihin niukat […]

Digipalvelut ja uudet teknologiat

Digitalisaatio muuttaa ihmisten tapaa kuluttaa kirjoja ja kulttuuria. Se mahdollistaa uudenlaisten kirjastopalveluiden kehittämisen ja palveluiden saavutettavuuden suuremmalle joukolle sekä vapauttaa henkilökunnan resursseja siirtämällä rutiinityöt asiakkaan […]

Väestön keskittyminen

Tulevaisuudessa väestö keskittyy entistä vahvemmin suurten kasvukeskusten ympärille muuttaen asuinympäristöjä ja asukkaiden palvelutarpeita. Vantaa houkuttelee runsaasti sekä Suomen sisällä muuttavia että ulkomailta muuttavia asukkaita. Vantaa […]