Päämäärät

Päämäärät kuvastavat niitä asioita, joita Vantaan kaupunginkirjasto haluaa edistää omalla toiminnallaan sekä tänään että tulevaisuudessa.

  • Monilukutaidon luotsaaja. Edistämme asukkaiden monilukutaitoa, jotta jokaisella vantaalaisella on keinot tulkita, toimia ja vaikuttaa monimuotoisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa.
  • Osallisuus keskiössä. Korostamme toiminnassamme osallisuutta ja monimuotoisia kohtaamisia, jotta jokainen vantaalainen voi osallistua, vaikuttaa ja kuulua itselleen merkityksellisiin yhteisöihin.
  • Matala kynnys uuden oppimiseen. Tarjoamme kaikille saavutettavan pääsyn tietoon ja monipuolisiin aineistoihin sekä työkalut omatoimiseen oppimiseen, jotta jokaisella vantaalaisella säilyy uteliaisuus oppia uutta läpi elämän.
  • Kielten ja kulttuurien keidas. Edistämme yhteiskunnan monimuotoisuutta ja toivotamme tervetulleeksi eri kulttuuritaustoista tulevat asukkaat, jotta jokaisella vantaalaisella on mahdollisuus oppia eri maiden kielistä ja kulttuureista sekä ylläpitää ja kehittää omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa.
  • Alusta elämyksille. Tarjoamme monipuolisia elämyksiä avoimesti esimerkiksi kirjaston tilojen, työpajojen ja kerhojen sekä tarinoiden ja digitaalisten kanavien kautta, jotta jokainen vantaalainen saa elämyksiä arkeen ja kokee olevansa tervetullut omana itsenään.