Kestävä talous

Väestön ikääntyessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset kasvavat. Lisäksi 2020-luvun alun koronapandemian taloudellisten vaikutusten mittaluokka on vielä epäselvä. Kiristyvä kuntatalous pakottaa kunnat päättämään, mihin palveluihin niukat varat käytetään ja minkälaisia kehittämishankkeita rahoitetaan.

Kirjastopalveluilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia kunnan talouteen. Kirjastopalvelut ja muut kulttuuripalvelut tukevat asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, ehkäisevät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä vahvistavat osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kulttuuripalvelut myös lisäävät alueiden vetovoimaa ja viihtyisyyttä. Eri selvityksissä ympäri maailmaa on arvioitu, että jokainen kirjastopalveluihin sijoitettu euro saadaan takaisin 4–5-kertaisesti.

Kirjastopalveluiden rahoituspohja saattaa monipuolistua tulevaisuudessa. Uudet kumppanuudet sekä kuntien ja eri toimialojen välinen yhteistyö voivat 2020- ja 2030-luvuilla olla nykyistä suuremmassa roolissa kirjastopalveluiden rahoittamisessa.

Kiinnostava näkökulma maailmalta jännitteen ratkaisemiseksi Nackan kunnankirjasto – yritysten pyörittämä kirjasto

Ruotsissa Nackan kunta kokeili 2000-luvun alussa kirjaston toimintaa ostopalveluna. Hyvien kokemusten vuoksi toimintaa on laajennettu. Viiden kirjaston toimintaa hoitavat 2019 alusta yritykset Dieselverkstadens bibliotek AB ja Axiell Services AB. Nacka oli ensimmäinen kunta Ruotsissa, jossa kunnan kaikki kirjastotoiminta on yksityisen sektorin hoidettavana. Tällä hetkellä useampi kunta Ruotsissa on kilpailuttanut palvelutuotannon.