Kirjasto 2030 -vision kokonaiskuva

Mikä visio on?

Vantaan kirjaston visiossa kuvataan, minkälainen toimija ja paikka Vantaan kirjasto on vuonna 2030, sekä mitä arvoja ja päämääriä kirjasto edistää.

Visio perustuu edellä esiteltyihin muutosilmiöihin, jotka vaikuttavat Vantaan kirjaston toimintaan. Ympäröivän yhteiskunnan muutosta havainnoimalla pystymme käymään keskustelua ja muodostamaan käsityksen siitä, mikä on Vantaan kirjaston yhteiskunnallinen ja paikallinen rooli muuttuvassa maailmassa.

Seuraavaksi esiteltävä visio perustuu kirjastopalveluiden tärkeiden sidosryhmien, kuten kirjaston henkilökunnan, asukkaiden, kaupungin työntekijöiden, alueen toimijoiden sekä paikallispoliitikkojen näkemyksiin kirjaston roolista yhteiskunnassa.

Vantaan kaupunginkirjaston vuoteen 2030 katsovan vision avulla pystymme kehittämään kirjastopalveluita pitkäjänteisesti tulevina vuosina.

Kirjasto 2030 -vision kokonaiskuva