Väestön keskittyminen

Tulevaisuudessa väestö keskittyy entistä vahvemmin suurten kasvukeskusten ympärille muuttaen asuinympäristöjä ja asukkaiden palvelutarpeita. Vantaa houkuttelee runsaasti sekä Suomen sisällä muuttavia että ulkomailta muuttavia asukkaita. Vantaa on tällä hetkellä Suomen nopeimmin kasvava kaupunki, ja väestönkasvun on ennakoitu jatkuvan voimakkaana. Vuonna 2019 Vantaalla asui noin 228 000 asukasta, ja vuonna 2030 asukasluvun ennakoidaan nousevan 275 000 asukkaaseen.

Vantaalla on useita keskuksia, ja uusia kasvukeskuksia syntyy kaupungin kasvaessa, viimeisimpänä Kivistö.3 Uusien keskusten myötä kaupungin palveluverkkoa on mietittävä uudelleen. Kirjasto on lähipalvelu, ja lähikirjaston etäisyyden kasvaessa yli 2 km kotoa kirjaston käyttö vähenee huomattavasti. Siksi on tärkeää huolehtia riittävän tiiviistä palveluverkosta. Vantaan palveluverkkosuunnitelmassa tavoitteena on lisätä kirjastoalaa Vantaalla – realistinen tavoite on n. 75 neliömetriä 1000 asukasta kohti. Suunnitellut Kivistön ja Koivukylän kirjastojen tilat täyttävät suunnilleen puolet kirjastoalan lisätarpeesta Vantaalla.

Kiinnostava näkökulma maailmalta jännitteen ratkaisemiseksi

Groningenin kirjasto – yhden luukun kulttuurikeskus Pohjois-Hollannissa Groningenin kaupungissa avattiin 2019 kulttuurikeskus, jossa nivoutuvat yhteen kirjasto, näyttelytilat, tapahtumat, kahvilat, turisti-info ja Hollannin uusi sarjakuvamuseo. Ennen Groningen Forumin avaamista eri toiminnot sijaitsivat eri puolilla kaupunkia. Palveluiden keskittäminen saman katon alle on mahdollistanut laadukkaiden kulttuuripalveluiden tuottamisen sekä ilmaisen kuluttamispakosta vapaan ajanviettopaikan tarjoamisen Groningenin asukkaille.