Digipalvelut ja uudet teknologiat

Digitalisaatio muuttaa ihmisten tapaa kuluttaa kirjoja ja kulttuuria. Se mahdollistaa uudenlaisten kirjastopalveluiden kehittämisen ja palveluiden saavutettavuuden suuremmalle joukolle sekä vapauttaa henkilökunnan resursseja siirtämällä rutiinityöt asiakkaan itsepalveluksi tai teknologian hoidettaviksi.

Toisaalta digitalisaatio tuo myös uudenlaisia kilpailijoita kirjastokentälle ja haastaa kirjastot uusiutumaan pysyäkseen relevantteina. Nykyisen tekijänoikeussääntelyn takia kirjastot eivät pysty lainaamaan asiakkailleen kaikkea digitaalista aineistoa, kuten esimerkiksi äänikirjoja, eikä kaikilla kirjaston asiakkailla ole riittäviä kykyjä käyttää digitaalisia palveluita.

Vantaan kirjastopalveluiden digisuunnitelmassa tavoitellaan digipalveluiden helppokäyttöisyyttä, rutiinien automaatioasteen ja digipalveluiden käyttömäärän nostamista sekä lisää yhteistyötä muiden kirjastojen kanssa. Digipalveluiden kehityksessä on tarkoitus hyödyntää kokeiluja ja ennakkoluulotonta yhteistyötä kumppanien kanssa.

Kiinnostava näkökulma maailmalta jännitteen ratkaisemiseksi

Mansueton kirjasto – robotiikka vapauttaa kirjastotilaa asiakkaiden käyttöön Chicagossa Mansueton kirjaston alla on täysin automatisoitu, robottitrukkien hoitama kirjavarasto, johon on sijoitettu 80 % kirjaston aineistoista. Kysytyin aineisto on edelleen hyllyissä asiakkaiden ulottuvilla, mutta kaikki muu tilataan joko etukäteen tai paikan päällä kirjaston luettelosta valitsemalla. Kokoelmia ja teoksia voi selailla suurten kosketusnäyttöjen avulla. Tekniikka vapauttaa tilaa kirjaston asiakkaiden käyttöön, mahdollistaa varaston täyttämisen tiiviisti sekä sen sijoittamisen ikkunattomaan ja energiatehokkaaseen tilaan.