Askeleet kohti vision toteuttamista

Vantaan kirjaston visio vuodelle 2030 ei koostu vain uusista tai mullistavista keksinnöistä.  

Kirjasto 2030 -päämäärien puolesta on tehty työtä jo ennen Kirjasto 2030 –ohjelman julkaisemista eli emme aloita nollasta. Tärkeintä on pitkäjänteinen ja ennakoitava panostaminen kirjaston ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kirjasto 2030 -ohjelman päämääriin liittyvät toimenpidekokonaisuudet on kuvattu tarkemmin Toimenpidekokonaisuudet -sivulla.

Kirjasto 2030 -ohjelman toimenpiteet ovat uusia palvelukokeiluja tai kampanjoita. Palvelukokeiluita kehitetään rohkeus muuttua –arvomme mukaisesti kokeilevalla asenteella – emme voi etukäteen tietää, mikä kokeiluista onnistuu ja jää pitkäkestoiseksi palveluksi.  

Toimenpiteet on jaoteltu niiden aloitusvuoden perusteella. Jos toimenpide on jo päättynyt, on sen kuva mustavalkoinen ja kuvan päällä on PÄÄTTYNYT -teksti. Jos toimenpide jatkuu edelleen, on sen kuva värikäs. 

Vuodet 2022-2023

Vuosina 2022-2023 Vantaan kirjastot panostavat erityisesti nuorten kirjastopalveluiden kehittämiseen.

Monilukutaidon luotsaaja

Susu Suosittelija

Ekaluokkalaiskampanja

Harrastusten Vantaa -kerhot

Kirjapaketit perheille

Osallisuus keskiössä

Oma tila

Paneelikeskustelu-tapahtumat 

Matala kynnys uuden oppimiselle

Aina oppiva Vantaa –toiminta 

Joustoasiakkuus

Kielten ja kulttuurien keidas

Yhteisöllinen kielenoppimistila

Etelä-Amerikan lastenkirjallisuuden (Kolibri kokoelma) 
virtuaalinen hylly

Makuja kielelle

Alusta elämyksille

VR-maailma

Fanikerho kirjastoon – case-esimerkki: BTS-kerho