Moninaistuva ja ikääntyvä väestö

Vantaan väestö moninaistuu ja ikääntyy vauhdilla. Väestön rakenne ja erityispiirteet vaikuttavat siihen, minkälaisille palveluille Vantaalla on kysyntää ja millä kielillä palvelua tarvitaan.

Vantaa on jo nykyisellään Suomen monikulttuurisin kunta. Vuoteen 2035 mennessä vieraskielisten osuuden koko Vantaan väestöstä on ennakoitu kasvavan nykyisestä 18 prosentista 34 prosenttiin. Samanaikaisesti Vantaan väestö ikääntyy nopeammin kuin muualla pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella tai Oulussa.

Kirjastojen käyttäjäryhmät ovat moninaisia pienistä lapsista vanhuksiin ja vieraskielisiin. Heidän tarpeensa ovat myös erilaisia. Kirjastotoimintaa kehitettäessä täytyykin huomioida vantaalaisten moninaisuus, jotta palveluita ei kehitetä vain keskivertoasukkaan näkökulmasta. Yhteiskunnan moninaisuus tulee heijastua sekä kirjastojen palvelutarjonnassa että henkilökunnassa.

Kiinnostava näkökulma maailmalta jännitteen ratkaisemiseksi

Kistan kirjasto – monikielisyys ja nuoret keskiössä Kistan kirjasto sijaitsee Pohjois-Tukholmassa alueella, jossa asuu paljon maahan muuttaneita ja nuoria. Kirjaston tavoittena on tarjota 40 % palveluistaan muilla kielillä kuin ruotsiksi. Valikoimassa onkin sanomalehtiä eri puolilta maailmaa, ja kielikahviloita sekä kirjakerhoja järjestetään kahdeksalla eri kielellä. Myös henkilöstön monipuoliseen kielitaitoon ja kulttuuriosaamiseen on panostettu. Kirjasto on onnistunut houkuttelemaan paikallisia lapsia ja nuoria kiinnostavien yhteistyökumppanuuksien avulla. Kistan kirjastossa esimerkiksi järjestetään läksylukuhetkiä paikallisen jalkapallojoukkueen pelaajien kanssa