Arvot

Arvot kuvastavat niitä periaatteita, jotka ohjaavat Vantaan kaupunginkirjaston jokapäiväisiä valintoja, toimintaa ja kehitystyötä.

Dialogisuus

Itsenäinen kirjasto edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua

Dialogisuus tarkoittaa kykyä tulkita ympäröivää maailmaa monipuolisesti ja vapautta itsenäisesti määrittää sopivimmat tavat toimia.

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvoinen ja saavutettava kirjasto, jossa jokainen saa olla oma itsensä

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, heitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja heillä on yhtäläiset mahdollisuudet yhteiskunnassa.

Rohkeus muuttua

Kirjasto kehittyy yhteiskunnan mukana ja rakentaa kestävää tulevaisuutta

Rohkeus muuttua tarkoittaa ajassa elämistä, uuden oppimista, kykyä vaikuttaa tulevaisuuteen sekä palveluiden vastuullista rakentamista pitkällä tähtäimellä.

Elämyksellisyys

Kirjaston monipuoliset elämykset ja tarinat luovat empatiaa ja yhteisöllisyyttä

Elämyksellisyys tarkoittaa empatian ja yhteisöllisyyden vahvistamista tuomalla uusia maailmoja, ajatuksia ja kokemuksia asukkaan arkeen.