paulajuntti

16 artikkelia

Visiolause

Monilukutaito on kirjaston vision keskiössä Kirjaston visiolause on “Vantaan kirjasto – jotta oppisimme yhdessä lukemaan maailmaa”. Monilukutaidon edistäminen on Vantaan kaupunginkirjaston kaiken toiminnan keskiössä ja […]

Arvot

Arvot kuvastavat niitä periaatteita, jotka ohjaavat Vantaan kaupunginkirjaston jokapäiväisiä valintoja, toimintaa ja kehitystyötä. Dialogisuus Itsenäinen kirjasto edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua Dialogisuus tarkoittaa kykyä tulkita […]

Kirjastotilastoja 2021

Asiakkaat  0,9 miljoonaa kirjastokäyntiä  3,8 miljoonaa verkkokäyntiä  42 300 kirjastokorttiaan käyttänyttä vantaalaista  6 900 uutta asiakasta  Kokoelmat 0,5 miljoonaa aineistoa kokoelmissa  2,1 miljoonaa lainaa  29 800 […]

Päämäärät

Päämäärät kuvastavat niitä asioita, joita Vantaan kaupunginkirjasto haluaa edistää omalla toiminnallaan sekä tänään että tulevaisuudessa. Monilukutaidon luotsaaja. Edistämme asukkaiden monilukutaitoa, jotta jokaisella vantaalaisella on keinot […]

Toimenpidekokonaisuudet

Kirjasto 2030 -ohjelman päämääriin liittyvät toimenpidekokonaisuudet Monilukutaidon luotsaaja Osallisuus keskiössä Matala kynnys uuden oppimiseen Kielten ja kulttuurien keidas Alusta elämyksille Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen kasvatuksen […]

Kumppanuudet

Vantaan kaupunginkirjaston kumppanuudet Kirjasto on aktiivinen kumppani yhteistyössä pääkaupunkiseudulla, kaupungin sisällä, kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa, pääkaupunkiseudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti. Pääkaupunkiseudun yhteistyö Helmet on pääkaupunkiseudun yleisten […]

Mikä Kirjasto 2030?

Tällä verkkosivustolla esitellään Kirjasto 2030 -ohjelman. Kirjasto 2030 -ohjelmassa kuvataan, minkälainen toimija ja paikka Vantaan kirjasto on vuonna 2030, mitä arvoja ja päämääriä kirjasto edistää […]

Kirjasto ja yhteiskunta​

Kirjaston roolit muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan mukana. Kirjastot ovat läpi historian olleet yhteiskunnan edelläkävijöitä ja muuttuneet uudenlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien mukana. 1928Kansankirjastolaki. Yleiset kirjastot maksuttomiksi ja […]

Disinformaatio ja valeuutiset

Vantaan kaupunginkirjaston tavoite on olla “monilukutaidon supersankari”. Monilukutaito ymmärretään kirjojen lukemisen lisäksi laajemmin erilaisten lukutaitojen hallintana esimerkiksi visuaalisten aineistojen, pelien ja musiikin kohdalla. 2010-luvulta lähtien […]

Kestävä talous

Väestön ikääntyessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset kasvavat. Lisäksi 2020-luvun alun koronapandemian taloudellisten vaikutusten mittaluokka on vielä epäselvä. Kiristyvä kuntatalous pakottaa kunnat päättämään, mihin palveluihin niukat […]

Digipalvelut ja uudet teknologiat

Digitalisaatio muuttaa ihmisten tapaa kuluttaa kirjoja ja kulttuuria. Se mahdollistaa uudenlaisten kirjastopalveluiden kehittämisen ja palveluiden saavutettavuuden suuremmalle joukolle sekä vapauttaa henkilökunnan resursseja siirtämällä rutiinityöt asiakkaan […]

Väestön keskittyminen

Tulevaisuudessa väestö keskittyy entistä vahvemmin suurten kasvukeskusten ympärille muuttaen asuinympäristöjä ja asukkaiden palvelutarpeita. Vantaa houkuttelee runsaasti sekä Suomen sisällä muuttavia että ulkomailta muuttavia asukkaita. Vantaa […]