Sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoistuminen

Terveys- ja hyvinvointierot ovat Vantaalla jo nykyisellään suhteellisen suuria, ja erojen ennakoidaan kasvavan 2020-luvulla. Erityisesti alueellinen eriytyminen on tunnistettu Vantaan yleiskaavassa keskeiseksi haasteeksi, jonka pysäyttäminen vaatii pikaisia toimenpiteitä.

Alueellinen eriarvoistuminen ilmenee muun muassa suurina eroina työllisyydessä, tulotasossa, koulutustasossa sekä palveluiden saatavuudessa eri alueiden välillä. Vantaan kaupungin myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman avulla pyritään tasaamaan eri alueiden hyvinvointieroja.

Kirjastolla on luonteeltaan tasa-arvoistava vaikutus yhteiskunnassa ja sitä kautta tärkeä rooli syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemisessä. Tulevaisuudessa on keksittävä uusia tapoja ehkäistä lasten, nuorten ja aikuisten syrjäytymistä. Hyvinvointierojen kasvaessa kirjastopalveluiden tasa-arvoistavaa voimaa tarvitaan Vantaalla yhä enemmän.

Kiinnostava näkökulma maailmalta jännitteen ratkaisemiseksi

Angeredin ja Ealingin kirjastot – Jalkautuvaa kirjastotoimintaa eri kohderyhmille

Ruotsin Göteborgissa Angeredin kirjastossa ensimmäisen lapsen saaneiden vanhempien luona käy kirjastoammattilainen, joka tukee ja kannustaa vanhempia lukemaan lapselle.6 Iso-Britanniassa Ealingissä kotona asuville ikääntyneille, sairaille tai vammaisille on tarjolla kirjaston kotikäyntipalvelu. Palvelun kautta asiakkaat voivat tilata kotiin kirjaston valikoimista kirjoja, sanomalehtiä, elokuvia tai musiikkia.7