Kirjasto ja yhteiskunta​

Kirjaston roolit muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan mukana. Kirjastot ovat läpi historian olleet yhteiskunnan edelläkävijöitä ja muuttuneet uudenlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien mukana.

1928
Kansankirjastolaki. Yleiset kirjastot maksuttomiksi ja osaksi kansallista sivistysprojektia.

1961
Maakuntakirjastojärjestelmän syntyminen. Valtion rahoittamana maaseuduille kirjastoja ja kirjastoautoja tasaamaan alueellisia eroja.

1986
Kirjastopalvelut osana hyvinvointiyhteiskuntaa. Kirjastoja rakennetaan joka kuntaan ja kirjastoihanteessa korostuu myös rooli kulttuurikeskuksena.

1998
Kirjastot osana tietoyhteiskuntaa. Kirjastojen rooli tietoyhteiskunnan perusrakenteena korostuu.

2016
Kirjastot osana kansalaisyhteiskuntaa. Uuden kirjastolain myötä korostuu kirjaston rooli aktiivisen kansalaisuuden edistäjänä.

Kirjasto tuo monenlaista lisäarvoa yhteiskuntaan

Kirjastolla on useita tärkeitä rooleja yhteiskunnassa. Alla kuvatut kirjaston tuomat lisäarvot on kerätty Kirjasto 2030 -ohjelmatyön haastatteluista, työpajoista ja asukaskyselystä.

Kaikille avoin ja turvallinen julkinen tila
Tiloja rauhalliseen oleskeluun, keskittymistä vaativaan opiskeluun tai työntekoon sekä sosiaalisiin kohtaamisiin. Lapsille ja nuorille turvallinen tila aikuisten ympäröimänä.

Monipuolisia tilaisuuksia maksuttomasti
Kirjaston tiloissa järjestetään erilaisia tapahtumia, työpajoja ja aktiviteetteja alueen asukkaille.

Lukemisen kulttuurin, monilukutaidon ja kirjallisuuden edistäminen
Kirjasto vahvistaa lukemisen kulttuuria, opettaa monilukutaitoa ja tarjoaa kutkuttavia tarinoita ja henkistä ravintoa asukkaille.

Apua yhteiskuntaan sopeutumisessa
Kirjasto tukee Suomeen muualta saapuneiden luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä
muun muassa järjestämällä kielikahvilatoimintaa järjestöyhteistyön avulla.

Tasa-arvoinen pääsy tietoon ja välineisiin
Pääsy kirjaston fyysisiin ja digitaalisiin aineistoihin ja välineisiin kaikille taustasta riippumatta.

Vastuullista jakamistaloutta
Kirjasto opettaa jakamistaloutta lainaamalla ja antamalla asukkaiden käyttöön kirjojen lisäksi esimerkiksi pelejä, musiikkia, digitaalisia työkaluja ja harrastustiloja.

Moniarvoisuuden, sivistyksen ja luotettavan tiedon keskus
Kirjasto antaa kaikille mahdollisuuden perehtyä moninaiseen tietoon, jossa voi olla myös sisäisiä ristiriitoja.

Yhteistyökumppani paikallisille toimijoille
Kirjasto tarjoaa tiloja, osallistujia ja toimintamahdollisuuksia järjestöille, paikallisyhdistyksille ja kansalaisliikkeille.